Med nytt landbasert anlegg i Tingvoll vil selskapet være i stand til å produsere 1,25 millioner kveiteyngel årlig, med startskudd i 2027.

Lavere dødelighet gir økt optimisme for produksjon av kveiteyngel

Med et nytt landbasert anlegg på vei, ser Nordic Halibut lyst på sine fremtidsplaner for kveiteoppdrett, som for tiden oppnår svært gode priser.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no skrev tirsdag at oppdrettskveite knuste prisene til villfangst i årets første kvartal.

Nordic Halibut melder blant annet at eksporten av oppdrettskveite oppnådde ca 50 prosent høyere priser sammenlignet med villfangst. I gjennomsnitt fikk selskapet betalt 169 kroner/kg, noe som er en økning på 26 prosent fra samme periode i fjor.

Nordic Halibut trekker frem at de har et stort konkurransefortrinn fordi de har et dedikert stamfiskprogram som er utviklet over tiår, noe de mener resulterer i et unikt genetisk fundament.

- Den genetiske utviklingen har ført til bedre vekst og lavere dødelighet. Vi har også sett forbedringen innen genetikk og biologisk ytelse, og selskapet har sterket sitt FoU-team med to svært kompetente medarbeidere, skriver de i årets første kvartalsrapport.

Bygger nytt landbasert

Etter investeringer i 2021 og 2022 i produksjonanleggene i Midsund, Askøy og Avery har selskapet kapasitet til å produsere 1 million fisk årlig. I påvekstfasen av produksjonen, har selskapet for tiden tre lokaliteter der de har som mål å etablere en fjerde lokalitet i 2023 for å oppnå en årlig løpende produksjon på minst 4 500 tonn kveite i sjøen, der den første produksjonsmilepælen blir å sette ut 1 million smolt i sjøen i 2023, og planlagt slakting av 1 200 tonn i 2023.

Den andre fasen av deres vekstplan er å øke produksjonen til 9 000 tonn kveite i 2030. For å nå dette målet, skal selskapet bygge et nytt landbasert anlegg i Tingvoll, noe som vil gjøre selskapet i stand til å produsere 1,25 millioner yngel årlig, med startskudd i 2027.

- Dette vil tillate oss å produsere totalt 2 millioner settefisk i 2030. Videre planlegger vi å etablere fire ekstra sjølokaliteter for å oppnå en samlet produksjonskapasitet på 9 000 tonn kveite, skriver selskapet

Anlegget vil bygges med etablert og utprøvd teknologi og vil være basert på gjennomstrømningssystem. Tilgang på vann av høy kvalitet og stabil temperatur året rundt reduserer behovet for avansert teknologisk vannbehandling eller oppvarming. Dette gjør anlegget energieffektivt i tillegg til å minimere teknologisk risiko gjennom produksjonssyklusen.

Nordic Halibut planlegger nytt landbasert anlegg i Tingvoll med produksjonsstart i 2027.

Optimalisert for kveite

Videre har Nordic Halibut, som ledd i selskapets bærekraftstrategi, en ambisjon om at det nye landbaserte anlegget skal være tilnærmet energinøytralt ved å utnytte egenprodusert fornybar solenergi installert på taket av produksjonshallene.

- For første gang i selskapets historie har vi muligheten til å designe og bygge et anlegg som er optimalisert for oppdrett av kveite. Tilgang på vann av perfekt kvalitet og temperatur uten behov for ytterligere vannbehandling gjør at vi kan vi produsere energieffektiv og bærekraftig supermat i industriell skala, sier Henden.

Selskapet er for tiden godt posisjonert for å oppnå sitt langsiktighet produksjonsmål, og sier de har etablert en finansiell struktur med en kassekreditt på 100 millioner kroner – ved periodeslutt 1. kvartal 2023, totalt tilgjengelig likviditet var 122 millioner kroner.