Fra venstre: Hroar Molberg (Nippon Gases), Karl Christian Aag (SalMar), Jon Ivar Hovd (SalMar), Lars Borgli (Nippon Gases), Terje Wold (Nippon Gases), Ordfører i Steinkjer kommune Anne-Berit Lein og daglig leder i Steinkjer Næringsselskap Bodil Vekseth.

Nippon Gases og SalMar inngår samarbeidsavtale

Nippon Gases og SalMar Settefisk i Malm har inngått en sirkulær avtale som utnytter spillvarmen fra Nippon Gases sin produksjon av luftgasser. 

Publisert

Selskapene ligger side om side på Tjuin industriområde i Malm utenfor Steinkjer, og SalMar Settefisk og Nippon Gases har allerede en langsiktig avtale om direkte levering av oksygen til SalMars nye smoltanlegg. 

Samarbeidet mellom selskapene tar nå en ny retning da Nippon Gases forplikter seg til å levere spillvarme fra sin produksjonsprosess til SalMar. Sistnevnte vil benytte dette til oppvarming av sitt anlegg. 

Jon Ivar Hovd og Lars Borgli har nettopp signert avtalen om bruk av spillvarme.

- Denne bærekraftige avtalen med SalMar markerer nok et fremskritt på veien mot det grønne skiftet innen norsk industri. Den demonstrerer tydelig potensialet som oppstår når flere aktører samlokaliseres. Ved å implementere sirkulære løsninger oppnår vi fordeler som gagner alle involverte parter, sier administrerende direktør i Noppon Gases Norge, Lars Borgli, i en pressemelding.

Bærekraftsansvarlig i SalMar, Mats Wærøe Langseth påpeker også betydningen av samarbeid på tvers av industrielle områder for miljømessige og økonomiske fordeler.

- Det representerer et konstruktivt skritt mot en mer bærekraftig og effektiv utnyttelse av ressurser, samtidig som det bekrefter begge selskapers forpliktelse til en grønnere fremtid, sier Langseth avslutningsvis.