Nordic Aqua Partners har i dag forretningsadresse i Hundegade 1 i Ribe i Danmark. Nå vil de endre dette til Norge der også selskapet er notert på Euronext Growth Oslo.

Flytter Nordic Aqua Partners til Norge

Selskapet Nordic Aqua Partners AS er notert på Oslo børs, men har i dag sin forretningsadresse i Danmark. Nå vil de flytte denne til Norge.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet annonserte allerede i førstekvartalsrapporten fra juni 2022, at de hadde en intensjon om å flytte fra Danmark til Norge.

- Med selskapets aksjer som omsettes på Euronext Growth Oslo, og tatt i betraktning selskapets begrensede aktivitet i Danmark, er det styres vurdering at slik flytting av forretningsadresse vil gjøre aksjen mer attraktiv for investorer og dermed bidra til å forbedre selskapets tilgang på kapital, skriver de i en børsmelding.

Det danske Nordic Aqua Partners AS vil (NOAP AS) bli fusjonert med et tilsvarende norsk med samme navn – stiftet i fjor.

Ved gjennomføring av fusjonen vil Selskapets virksomhet bli videreført i NOAP AS som et norsk aksjeselskap.

I fusjonen vil aksjonærene selskapet som vederlag motta én aksje i det nye, norske NOAP AS for hver aksje som eies i det opprinnelige selskapet. Aksjene i det nye NOAP AS vil bli notert på Euronext Growth Oslo.