Foto av anlegget i Kina tatt i desember.

Nye, kjente fjes inn i toppledelsen til Nordic Aqua Partners

Ragnar Joensen er utnevnt til administrerende direktør og Atle Eide er valgt til ny styreleder. Flere andre nye styremedlemmer er også godt kjente navn

I en pressemelding fra selskapet skriver de at Nordic Aqua Partners (NOAP) iverksetter tiltak for å styrke selskapets ledergruppe, og utnevner Ragnar Joensen til ny administrerende direktør og tilfører styret omfattende bransjeerfaring ved å velge Atle Eide, Therese Log Bergjord og Aino Olaisen som nye styremedlemmer.

Ragnar Joensen, lite bilde

- Joensen har mer enn 25 års erfaring fra landbasert lakseoppdrett, noe som gjør ham til en av de mest erfarne lederne i bransjen. Hans dokumenterte merittliste fra Mowi og andre selskaper inkluderer rollen som medlem av Mowi konsernledelse med ansvar for oppdrett i Norge samt rollen som direktør for teknologi. Dessuten har Joensen sammen med familien Viga stått for oppbyggingen av Tytlandsvik Aqua, skriver Aqua Partenrs.

- Som toppleder med erfaring fra både lakseoppdrett og private equity har Atle Eide en dokumentert merittliste i å bygge industriledende selskaper i sjømatnæringen og bringe all viktig kompetanse til styret.

Atle Eide

- Therese Log Bergjord, administrerende direktør i Skretting, har lang erfaring fra global akvakultur, noe som gir et vell av erfaring fra langsiktig virksomhet i Kina. Som styreleder og deleier i Nova Sea vil Aino Olaisen tilføre omfattende kompetanse i å bygge høypresterende bedriftskulturer, skriver de videre.

I den innledende fasen av NOAPs vekstreise har Joensen hatt stillingen som fungerende konsernsjef. Han vil nå bruke sin fulle kapasitet og kompetanse til å sikre operasjonell ytelse når selskapet går inn i sin driftsfase.

- Vi forbereder organisasjonen for videre vekst, og med inkluderingen av de nye styremedlemmene bringer vi inn kompetanse og erfaring som vil være svært verdifull for utviklingen av selskapet. Det hele handler om å bygge et sterkt team, med evnen til å levere operasjonell fortreffelighet. Etter å ha hentet inn 300 millioner kroner i ny egenkapital er NOAP nå fullfinansiert for 8 000 tonn, sier Joensen.

Aino Olaisen,.

Nordic Aqua Partners skriver om seg selv at de er en pioner og first mover innen landbasert lakseoppdrettsproduksjon og en first mover i Kina. Selskapet har høye ambisjoner for fremtidig vekst. Selskapet er godt i gang mot første slakting er Q1 2024, og forventer å nå en årlig produksjon på 8 000 tonn innen utgangen av 2025.

Gjeldende forretningsplan tar sikte på en årlig produksjon på 20 000 tonn, mens det langsiktige målet er å nå en produksjon på 50 000 tonn per år gjennom en trinnvis utvidelse av virksomheten i Kina.

Therese Log Bergjord Foto: Nutreco

Et hovedfokus for selskapet er imidlertid å opprettholde og maksimere finansiell fleksibilitet. NOAP vil derfor sørge for at ytterligere utvidelsesplaner er fullfinansiert før igangsetting.

Som en del av restruktureringen vil Ove Nodland, styreformann og administrerende direktør i Nordic Aqua (Ningbo) Co. Ltd, det 100 % eide kinesiske datterselskapet til NOAP, tre ut av styret i NOAP. Han vil forbli i selskapet, fortsetter sin innsats for å opprettholde relasjoner til og betryggende samarbeid med lokale myndigheter i Kina og for å utvikle selskapet til kommersialisering og videre vekst.

Ole Juul Jørgensen og Tore Hopen fratrer sine stillinger som administrerende direktør og styremedlem.

- Vi vil takke Tore Hopen for rollen som styremedlem siden 2022 og Ole Juul Jørgensen som har vært en del av NOAP siden 2016, og de siste årene har hatt rollen som administrerende direktør. Vi setter pris på deres sterke bidrag til å utvikle NOAP til der selskapet er i dag, sier Joensen.

Vegard Gjerde og Knut Nesse fortsetter i sine roller som styremedlemmer.