Bygging av Nordic Aqua Partners anlegg i Kina per november 2022. Lengst bort sees klekkeri, administrasjonsbygg og RAS 1,2 og 3.

Nordic Aqua Partners fikk inn 300 millioner

Det gikk egentlig som forventet, og selskapet har nå en solid slump med penger til å gå videre med sitt prosjekt i Kina.

Publisert Sist oppdatert

På tirsdag kom Nordic Aqua Partners med en børsmelding der de sa de ville gjennomføre en rettet emisjon som skulle innbringe rundt 300 millioner kroner.

- Etter slutten av emisjons-perioden er selskapet glad for å kunngjøre at den rettede emisjonen er vellykket , og at styret har betinget tildelt tegninger på 4 615 384 aksjer til en tegningskurs per aksje på NOK 65, noe som gir ca. NOK 300 millioner i bruttoproveny, skriver selskapet i en ny børsmelding torsdag kveld.

De på forhånd forpliktende investorene Kontrari AS og Israel Corporation Ltd. ble betinget tildelt henholdsvis 2.751.670 og 1.375.835 aksjer, tilsvarende 179 millioner kroner og 89 millioner kroner.

Nettoprovenyet til selskapet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å akselerere selskapets prosjekt for å utvide produksjonskapasiteten for atlantisk laks fra 4000 tonn per år til 8 000 tonn p.a. ved anleggene i Kina, samt for generelle bedriftsformål.

Om Nordic Aqua Partners

Nordic Aqua Partners er et nordisk landbasert lakseoppdrettsselskap som bruker nordisk teknologi og ekspertise for å sette opp den første fullt integrerte og kommersielt skalerte RAS-anlegget for atlantisk laks i Ningbo, Kina.

- Med drift på plass vil Nordic Aqua Partners være den første lokale produsenten av virkelig bærekraftig og fersk laks til det kinesiske markedet, hevder selskapet selv.

Den nåværende forretningsplanen er en årlig produksjon på 20 000 tonn HOG.

Nordic Aqua Partners A/S er notert på Euronext