Slik tenker man seg at anlegget  skal se ut når det er ferdig.
Slik tenker man seg at anlegget skal se ut når det er ferdig.

Drar inn flere hundre millioner kroner i emisjon

Nordic Aqua Partners er i markedet og åpner for en rettet emisjon av 4 615 384 nye aksjer i selskapet, med bruttoproveny på ca. NOK 300 millioner til en tilbudskurs på 65 kr. Summen er i praksis allerede i boks.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding skriver de at nettoprovenyet emisjonen vil bli brukt til å akselerere selskapets prosjekt med å utvide produksjonskapasiteten for atlantisk laks fra 4 000 tonn per år til 8000 tonn per år ved anleggene i Kina, samt for generelle bedriftsformål.

Søknadsperioden for den rettede emisjonen starter i dag, tirsdag kl. 09.00 CET, og forventes å avsluttes torsdag 9. februar 2023 kl. 16.30 CET. Selskapet, etter samråd med lederne, forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å stenge eller forlenge søknadsperioden eller å kansellere den private emisjonen i sin helhet og uansett årsak.

Kontrari AS (den nest største eksisterende aksjonæren i selskapet med direkte eierandel på 10,2 % og indirekte gjennom eierandeler i Nordic Aqua Partners Holding Aps med 1,8 % av utestående aksjer) har på forhånd forpliktet seg til å tegne ca. NOK 200 millioner i den rettede emisjonen, og Israel Corporation Ltd. (en ny investor i selskapet) har på forhånd forpliktet seg til å tegne seg for ca. NOK 100 millioner. Forhåndsforpliktelsene dekker tilbudsstørrelsen i den rettede emisjonen i sin helhet.

- Avhengig av mottatte søknader og tildelinger gjort i den rettede emisjonen, kan imidlertid Kontrari AS' og Israel Corporation Ltd.s tildeling reduseres for å forbedre den totale frie flyten i selskapets aksjer, forutsatt at forhåndsforpliktelsene alltid gir Kontrari AS og Israel Corporation Ltd. rett til en garantert tildeling på minimum henholdsvis ca. 125 millioner kroner og 62,5 millioner kroner, skriver selskapet.

Kontrari AS er nærstående til Vegard Gjerde, medlem av selskapets styre og primærinnsider i selskapet.

Minste søknads- og tildelingsbeløp er satt til NOK tilsvarende 100 000 EUR. Selskapet sier de kan tilby og tildele et beløp under NOK-ekvivalenten på EUR 100 000 under visse forutsetninger.