Tegning/skisse av anlegget med nyhallen.
Tegning/skisse av anlegget med nyhallen.

Har signert kontrakt for postsmoltanlegg

Norrde og Sisomar har inngått kontrakt for bygging av postmoltanlegg med to avdelinger. Kontrakten har en verdi for Norrde på ca 130 millioner og er en totalleveranse på den tekniske delen.

Publisert Sist oppdatert

Norrde har jobbet med forprosjektet i snart et år og er veldig fornøyd med å komme i mål med denne kontrakten, opplyser de til LandbasedAQ.

Daglig leder Ronald Kvalø sier kontrakten er viktig for utviklingen av Norrde-selskapene, som er fornøyd med få en kontrakt av en slik størrelse.

- Det er det vi har bygget organisasjonen for, sier han.

For Norrde gir dette en ordrereserve som sikrer jobb 2 år frem i tid.

Gjennomstrømming

Hall H vil få et karvolum på 9600m3 fordelt på 8 tanker og produksjonen vil foregå innen to smittemessig adskilte avdelinger på enten rent ferskvann eller 15 promille sjøvann. Hallen vil bli et gjennomstrømningsanlegg med gjenbruk av vann med partikkelrensing og CO2 lufting. Anlegget vil, som de andre avdelingene på Sisomar, ha et energianlegg med avløpsveksling og energivann fra Elkem Salten for å opprettholde stabil temperatur i produksjonen.

Med tilførselen av 9600 kubikk karvolum vil Sisomar totalt sett ha et karvolum på i underkant av 24.000 kubikk og gjennom denne utbyggingen bli et av verdens største gjennomstrømmings-anlegg for smolt.

Kommer på plass

Daglig leder på Sisomar, Jon Meisfjord, sier at planleggingen av hall H startet for 4-5 år siden med sikring av elektrisk kraft, økt uttak av ferskvann, økt tilgang til sjøvann og rensestasjon for sjøvann i tillegg til annen infrastruktur. 

- Det meste begynner å komme på plass i disse dager, det er signert kontrakt på sjøvannstasjon og ikke minst er Norrde valgt som samarbeidspartner for teknisk leveranse i hallen. Det vil bli iverksatt sluttforhandlinger med leverandører fra andre fagfelt i løpet av august i år, påpeker han.

Sisomar sier de ser frem til et godt samarbeid med Norrde og har tillit til at nøkkelpersonellet ved Norrde, som har lang erfaring med prosjektering og leveranse av anlegg, kommer til å levere et godt produkt. 

- For Sisomar sin del er det viktig at vi har et «lokalt» nord-norsk selskap som kan levere anlegg av denne størrelsen for å sikre et godt konkurransegrunnlag for kommende prosjekter.