Første eggbatch er lagt inn og byggingen går etter planene, melder selskapet.
Første eggbatch er lagt inn og byggingen går etter planene, melder selskapet.

Slik er status hos Proximar

Proximar fremla i dag sin rapport for siste halvår i 2022. Der trekker de fram at de har startet produksjon av atlantisk laks og mottatt gjeldsfinansieringstilbud.

Publisert Sist oppdatert

Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood, sier i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen at de har stor fremgang i alle segment og at de ved å ha satt inn de første eggene i anlegget, nå går videre som produksjonsselskap. Byggefremdriften skjer ifølge ham etter planen.

Ferdigstillelse av Proximars anlegg er planlagt i tredje kvartal 2023, og selskapet planlegger å slakte den første laksen medio 2024.

- Frem til slakting vil den økonomiske rapporteringen vise begrensede inntekter, skriver de.

Driftskostnadene økte fra 4,3 millioner kroner i andre halvår 2021 til 14,4 millioner kroner i samme periode i 2022, grunnet forberedelser til oppstart av produksjon, inkludert økte personalkostnader.

Samlet egenkapital utgjorde 390 millioner kroner og kontantbeholdningen til 37,7 millioner kroner ved utgangen av desember 2022.

Produksjonsoppstart som planlagt

Det første partiet med egg ble satt inn i anlegget i oktober og markerte en viktig milepæl for selskapet. Dette er den første kommersielle produksjonen av atlantisk laks i Japan. For tiden er tre batcher i produksjon. Det første partiet forventes overført til settefiskanlegget i mars.

Proximar forventer at nye partier med egg kommer månedlig, noe som muliggjør kontinuerlig slakting fra medio 2024.

Proximars årlige produksjonskapasitet er 5 300 tonn atlantisk laks for det første anlegget.

Mottatt gjeldsfinansieringstilbud

Proximar har de siste to årene jobbet med å sikre gjeldsfinansiering for den første fasiliteten. Innsatsen ga resultater da selskapet mottok to viktige og uavhengige lånetilbud i Japan i starten av 2023:

• Tidlig i januar 2023 mottok Proximar et lånetilbud etter konstruksjon på 4 milliarder JPY (~300 millioner NOK) fra en japansk bank (med forbehold om syndikering).

• Et tilbud om gjeldsfinansiering på 8,8 milliarder JPY (~680 millioner NOK) ble mottatt fra et syndikat av to store japanske banker i midten av februar (med forbehold om endelig kredittgodkjenning).

En gjeldsgrad nær 45 prosent av den totale investeringen for den første fasiliteten har vært målnivået siden oppstart.

- Å oppnå en komplett gjeldsløsning for både bygge- og driftsfasen til attraktive vilkår er en betydelig prestasjon for selskapet. God fremgang i gjeldsdiskusjonene illustrerer tillit fra kredittleverandørene til både vår forretningsmodell og utvikling. Avtalen med Marubeni har drevet fremgangen med japanske finansinstitusjoner som forventet og tidligere kommunisert, sier Nielsen.

Ser for seg solid etterspørsel etter lokalprodusert laks

De langsiktige utsiktene for det japanske markedet for atlantisk laks er fortsatt attraktive, med høye priser og langsiktig vekst i forbruket.

- Vi er en first mover i Japan, og det gir oss en veldig attraktiv posisjon overfor konkurrenter. Vi opplever sterk interesse, noe som styrker vår tillit til våre kommende produkter. Etterspørselssiden er også drevet av økt interesse for lokal og bærekraftig matproduksjon og økt fokus på selvforsyning, sier Nielsen.

Atlantisk laks får for tiden høye priser i Japan, og gjennomsnittlig importpris i andre halvår 2022 var 110 kr/kg (HOG). Dette sammenlignet med en gjennomsnittlig eksportpris fra Oslo for samme periode på 81 kr/kg.

- Dette illustrerer den betydelige kostnadsfordelen ved lokal produksjon i Japan, skriver Proximar.