Salmon Evolution med dagens bygningsmasse. Planen er først å doble med en tilsvarende størrelse til høyre på bildet, og deretter har man åpnet for muligheten til en ytterligere dobling av kapasitet i retning der bildet er tatt fra.

Avlyser ekstraemisjon som følge av kursfall

Salmon Evolution hentet nylig inn vel en halv milliard i en rettet emisjon. Da åpnet de også for muligheten til en etterfølgende emisjon på ca. 50 millioner. Nå avlyses dette.

Publisert Sist oppdatert

Det var i en børsmelding publisert 19. april at Salmon Evolution meldte om vellykket gjennomføring av en rettet emisjon av vel 68millioner aksjer til en tegningskurs på NOK 7,7, noe som gav et bruttoproveny på 525 millioner kr.

Men de lanserte også en potensiell påfølgende aksjeemisjon av opptil 6,5 millioner nye aksjer til tegningskursen av den første emisjonen.

Selskapet ga da uttrykk for at et slikt potensielt ettertilbud var betinget av blant annet at gjeldende markedskurs på selskapets aksjer var høyere enn tegningskursen på 7.7 kr per aksje.

Imidlertid meldte selskapet ni dager senere om økt dødelighet i anlegget, som man mistenker er en konsekvens av at gjelleamøben som forårsaker AGD har kommet seg gjennom anlegges vannrensesystemer. Opplysningen førte til et umiddelbart fall i aksjekurs. Per 10 mai handles aksje rundt 6,8, som er ca. 12 % under tegningskursen for den opprinnelige emisjonen.

I en børsmelding skriver Salmon Evolution derfor følgende:

- Selskapets aksjer har i en lengre periode handlet under tegningskursen, noe som også er tilfelle for tiden. I tiden etter plasseringen av den rettede emisjonen, er det totale omsatte volumet til priser på eller under tegningskursen høyere enn den maksimale størrelsen på det potensielle etterfølgende tilbudet. Som et resultat av dette har eksisterende aksjonærer som ikke deltok i emisjonen hatt mulighet til å redusere den utvannende effekten av emisjonen til handelskurser på eller under det som ville vært tegningskursen i den potensielle etterfølgende emisjonen. Styret i selskapet har derfor besluttet å ikke fortsette med etterfølgende emisjon.

Som følge av dette har også styret trukket tilbake dagsordenspunkt 5 «Styrefullmakt til etteremisjon» på den ekstraordinære generalforsamlingen som avholdes 11. mai 2023.

Salmon Evolution kurs per 10 mai 2023. Rød ring markerer fallet som oppstod da meldingen om økt dødelighet mistenkt forårsaket av AGD kom.