Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød og stortingspresident Masud Gharahkhani søreget for at snoren til det nye settefiskanlgget til Salten Smolt ble offisielt åpnet onsdag. Styreleder i selskapet Geir Wenberg er snorstrammer.
Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød og stortingspresident Masud Gharahkhani søreget for at snoren til det nye settefiskanlgget til Salten Smolt ble offisielt åpnet onsdag. Styreleder i selskapet Geir Wenberg er snorstrammer.

Stortingspresident og ordfører åpnet nytt smoltanlegg

- En mer bærekraftig framtid kan bygges ved å satse på ressurser, kunnskap og ansvar, og vi har i dag sett et smoltanlegg som er en del av løsningen, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) under åpningen av Salten Smolt sine nye fasiliteter.

Publisert Sist oppdatert

Det nye smoltanlegget til Salten Smolt AS ble onsdag 22. juni offisielt åpnet.

Onsdag 22. juni ble det nye smoltanlegget til Salten Smolt AS offisielt åpnet. Over 350 personer tok turen til Breivik for å se det nye anlegget. Utbyggingen har en prislapp på 600 millioner kroner, og har ført til en utbedring av både strømnettet og ferskvannstilgangen til tettstedet. En av eierne bak selskapet er Geir Wenberg, fra Wenberg Fiskeoppdrett AS på Fauske. Wenberg sitter i dag som styreleder i Salten Smolt, og er en av initiativtakerne bak prosjektet.

Det nye bygget til Salten Smolt
Det nye bygget til Salten Smolt

- Byggingen av nye Salten Smolt hadde ikke vært mulig uten støtte fra lokalbefolkningen og offentlig sektor. Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune har vært svært behjelpelig gjennom hele prosessen. Effektiv saksbehandling og gode tilbakemeldinger har vært avgjørende for at prosjektet ble realisert. Som styreleder, medeier og initiativtaker er jeg utrolig rørt, glad og stolt over at det nye anlegget endelig er realisert. Vi er privilegerte som får lov til å skape verdier og arbeidsplasser lokalt, sa Wenberg.

Børge Andreassen er daglig leder hos Salten Smolt AS, og brukte anledningen til å understreke viktigheten av lokalt eierskap i bedriften.

- Dette er en stor dag for de som jobber her og for de som bor her. Eierne våre har satset på å videreføre det lokale eierskapet, og overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet, hvor det blir bygget nye attraktive arbeidsplasser. Vi retter en stor takk til eierne våre som står bak denne satsingen, og det gode naboskapet lokalbefolkningen har vist gjennom byggeperioden, sa Andreassen under åpningstalen.

- Det er dette vi skal satse på

Breivik i Salten er en del av Bodø Kommune, som på åpningen ble representert av ordfører Ida Pinnerød. Blant deltakerne var også stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som brukte anledningen til å kommentere utviklingen i havbruksnæringen og videre satsing på grønn teknologi.

- Havbruksnæringen gir oss noe å leve av, og det er dette vi skal satse på i fremtiden. Fremtidens generasjoner er helt avhengige av at vi nå bruker all kunnskap og alle våre evner til å justere den kursen vi før har hatt. En mer bærekraftig framtid kan bygges ved å satse på ressurser, kunnskap og ansvar, og vi har i dag sett et smoltanlegg som er en del av løsningen, sa stortingspresident Gharahkhani.

Stortingspresidenten og ordfører i Bodø Kommune fikk omvisning inne på det nye smoltanlegget
Stortingspresidenten og ordfører i Bodø Kommune fikk omvisning inne på det nye smoltanlegget

Ida Pinnerød (Ap) er ordfører i Bodø Kommune, og fikk æren av å klippe båndet og erklære nye Salten Smolt som offisielt åpnet. Pinnerød brukte også anledningen til å sette søkelys på utviklingen av ny og grønn teknologi, samt de ringvirkningene lokale investeringer har.

- Vi er med på en historisk åpning, for både Breivik, Bodø og hele Saltenregionen. Det er viktig at maten kommer fra havet og fra ei blå næring, hvor man satser på ny kunnskap og ny teknologi. Vi har et næringsliv med lokale røtter, og det må vi legge til rette for. Dette gjør at vi får flere arbeidsplasser, det bosetter seg flere folk her, som igjen betyr flere barn på skolen, sa Pinnerød i sin tale før hun og stortingspresidenten klippet båndet.

Ordfører Ida Pinnerød under omvisning på Salten Smolt.
Ordfører Ida Pinnerød under omvisning på Salten Smolt.
F.v. Ida Pinnerød, Jarle Solemdal, Geir Wenberg, Roger Øksheim, Masud Gharahkhani.
F.v. Ida Pinnerød, Jarle Solemdal, Geir Wenberg, Roger Øksheim, Masud Gharahkhani.