Dagleg leder Jan Gunnar Strand ved Ænes Inkubator er glad for at produksjonen endelig er i gang og er klar for å levere første smolten.
Dagleg leder Jan Gunnar Strand ved Ænes Inkubator er glad for at produksjonen endelig er i gang og er klar for å levere første smolten.

Ænes Inkubator snart klar med første smolt­leveranse

Ænes Inkubator har tatt over hele anlegget på Kvinnherad og med så og si alle avdelingene i bruk sier daglig leder Jan Gunnar Strand at produksjon har gått bra så langt.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har overtatt hele fabrikken og alle avdelingene. Vi har hatt tre innlegg med rogn, så nå har vi vel 6 millioner laks gående i litt forskjellige størrelser. Så nå kjører vi anlegget, tester ting, lærer ting hver dag og har tatt i bruk så å si hele anlegget, sier daglig leder Jan Gunnar Strand.

Strand forteller at første rogn ble lagt inn 12. mai i fjor og siden da har det vært to nye innlegg med rogn i ettertid. Den første postsmolten skal leveres i løpet av måneden, med en vekt på 250 gram.

God drift, så langt

Anlegget har en tillatelse på 3000 tonn i året og Strand forteller at driften så langt, heldigvis har vært god.

- Det er jo en risiko i nyoppstartede anlegg at man kan ha feil med alvorlige konsekvenser, men det har vi heldigvis ikke hatt. Likevel lærer vi hver eneste dag. Det er masse nytt og det er et avansert teknisk anlegg, så det krever mye av oss som jobber her, men det går bra og vi har lært oss anlegget å kjenne.

Anlegget har tre eiere som også er Ænes eneste kunder; Lingalaks, Tombre Gruppen og Eide Fjordbruk. Anlegget ble bygget i oktober 2022 og Ænes Inkubator overtok anlegget ved nyttår. Veksten siden den gang har gått fort.

Ænes inkubator har på ett år vokst seg til å bli 20 ansatte i løpet av året. De fleste av disse, forteller Strand er lokale fra Kvinnherad.

- Dette er jo en veldig stor industrisatsing i Kvinnherad, og den største som har vært på lang tid, mange tiår kanskje. Det krever mot av eiere og mye kapital å gå i gang med et sånt prosjekt og jeg vil vel tro at hvis det nye skatteregimet som de nå er på vei til å føre inn, hadde kommet noen år tidligere, så hadde ikke dette blitt bygd, påpeker Strand.

- Da hadde de ikke vært villige til å skyte inn kapital i så uforutsigbare rammebetingelser hvor ting endrer seg sånn over natten, understreker han.

Strand sier han har forståelse for de som er påvirket og fortvilet over skatteforslaget.

- Det er jo noen som må bake kaken hvis den skal deles til gode for samfunnet, understreker Strand.

Høye strømpriser

Selv om Ænes så langt ikke har vært direkte påvirket av grunnrenteskatten har de merket mye av de høye strømprisene det siste året.

- Vi er jo en stor strømforbruker, så dette er et moment som er under fokus hos oss og det har jo endret seg dramatisk i løpet av et års tid. Det er ikke alle som har sterke eiere i ryggen, så det er ikke alle som kan takle det presset vi har opplevd det siste året, sier Strand avslutningsvis.