Knut Nesse er CEO i AKVA group. Her fra web-casten til Q3-fremleggelsen.

Knut Nesse:
Grunnrenteforslaget har stor negativ innvirkning på leverandør-leddet

CEO i AKVA group, Knut Nesse gir en dyster beskrivelse av konsekvensene av forslaget til grunnrenteskatt.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group la fredag frem sin tredjekvartalsrapport og Knut Nesse brukte en ikke ubetydelig del av presentasjonen til å kommentere forslaget om grunnrenteskatt.

- Dette kom som et sjokk på oss i slutten av september. Og vi kan allerede nå konkludere med at det har stor innvirkning på leverandørindustrien innen akvakulturnæringen i Norge.

Han viste blant annet til en fersk Kontali-figur (fremlagt på Produktivitetskonferansen tidligere i uken). Den viste at det har vært en veldig sterk vekst i omsetningen i leverandørleddet de siste ti årene og svært mange arbeidsplasser er skapt.

- Fra 2010 til 2021 gikk omsetningen i leverandørindustrien opp tre ganger fra 20 mrd kr/år til 65 mrd kr/år. Vi som selskap gikk i samme periode opp med fire-gangen i omsetning og tregangen i antall ansatte.

- Prosessen er et problem

Han slo fast at det ikke bare er forslaget i seg selv, men også selve prosessen rundt grunnrenteskatten som skaper usikkerhet.

- Dette er et stort problem, det er ikke bare et forslag, dette er business. Lakseselskapene gjør bestemmelser basert på forslaget, og det leder som vi har sett til en stort CAPEX-frys. Og når kan Stortinget behandle dette? Mest sannsynlig ikke før juni, som det tidligste. Et annet scenario er at det blir utsatt inn i fremtiden uten avklaring.

Han sier at han og selskapet han leder tror at lakseoppdretterne fremover bare vil anskaffe seg produkter som er helt knyttet til kjernevirksomheten, som er produksjon av fisk i sjø.

- Og slik vil det bli til man får en avklaring.

En annen fersk Kontalifigur viser at veksten i årlige investeringer i oppdrettsnæringen de siste årene har vært på landsiden.

- Det er investert veldig mye i økt smolt og postsmoltkapasitet og i prosessering. Nå står det for ca. halvparten av årlig capex. Derfor er den frysen som vi ser oppdretterne nå gjør på landsiden veldig alvorlig for utstyrsnæringen, sier han og viser til at de så langt har sett at summen for all investeringsfrysen er på ca. 28 mrd kr.

Mindre finansiering av investeringer

- Pareto har nylig sagt at de har beregnet at ca. halvering av resultatet etter skatt vil forsvinne, og at mye av det man sitter igjen med vil gå til å betale formuesskatt. Det er realiteten.

Nesse sier også at folk må skjønne at i denne næringen er eierstrukturen lukket.

- Entreprenørene, gründerne, er fremdeles på eiersiden selv i de fleste børsnoterte selskapene. De kontrollerende familiene har selv der minst 51 %, og de vil neppe gi opp dette. Det fører til et mer lukket finansieringssystem enn det man for eksempel ser innen olje og gass, der du har et mer åpent finansierings-økosystem, sier han.

- Økonomisk teori tilsier at med denne ressursskatten, og om staten ønsker å være din investeringspartner og ta 40 % av risikoen, så vil dette kun fungere om du har ubegrenset tilgang til finansiering. Og det er altså ikke den typiske finansierings- og eierstrukturen i oppdrettsnæringen. Etter min mening, og jeg har fulgt denne næringen siden 1986, vil dette ha en betydelig konsekvens for tilgang til fremtidig finansiering av større investeringer på kort og mellomlang sikt.

Trenger positive signaler

Han sier de ikke forventer nye investeringsbeslutninger innen postsmoltsegmentet i Norge før usikkerheten knyttet til ressursskatt er konkludert.

- Næringen trenger å se positive signaler til hvordan skattesituasjonen for dem vil være, sånn er situasjonen for å være brutalt ærlig, sier han.

For AKVA group, sier Nesse, det er spesielt høy usikkerhet til hvordan de vil se ut for utbygging av postsmoltfasiliteter.

- Det er jo tidlig i prosessen, men vi tror at det vil bli mindre innovasjon på grunn av vanskeligere finansiering. Også innenfor offshore-teknologi og semilukket vil det bli effekter. Men så vil det jo bli en ny normal til slutt, vi vet bare ikke når.

Han understreker at effekten for dem ikke blir like stor på det sjøbaserte som for det landbaserte.

- Våre nåværende produkter og tjenester innen sjøbasert og digital i Norge støtter oppdretternes kjerneaktivitet og her forventer vi mindre implikasjoner på aktivitetsnivå og vil være mer busines as usual. Vi ser ikke noe endring her.