AKVA groups hovedkvarter for landbasert virksomhet ligger i Fredericia i Danmark. Nå skal mye flyttes til Klepp på Jæren.

AKVA group må spare 100 millioner - omorganiserer og flytter landbasert-divisjonen

En utfordrende situasjon innenfor landbasert-segmentet gjør at AKVA group må spare penger.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har igangsatt et program for kostnadsreduksjon der målet er på 100 mill kr. Av dette vil 70 % få effekt innen 1. januar neste år, mens resten skal tas i løpet av året 2023, sa CEO i selskapet Knut Nesse under fremleggelsen av tredjekvartals-resultatet fredag.

Av disse 100 millionene skal 33 mill. kr spares innfor sjøbasert aktivitet, 5 millioner innfor digital-segmentet og 62 millioner skal spres innenfor landbasert.

Oppsigelser

- Ettersom vår aktivitet er svært personaldrevet, og de ansatte er vår største kostnad, betyr det at vi må skjære ned på arbeidstokken, sa han.

Hele 86 årsverk skal bort innfor det landbaserte segmentet, 42 innen sjøbasert, og to innen digital-segmentet. Av en bemanningsreduksjon på totalt 130 vil 70 av dem være i Norge og 60 internasjonalt.

Restrukturerer landbasert virksomhet

Nesse kaller de økonomiske resultatene i landbasert-segmentet for å være «under forventningene og ikke akseptable».

Derfor restrukturere de hele denne delen av virksomheten.

- Vi etablerer en ny blueprint- organisasjon ved hovedkontoret Klepp på Jæren og rekrutteringskampanjer er igangsatt.

Konsekvensen er en gradvis nedskalering av organisasjonen i Danmark.

Ved å legge hovedkontoret for landbasert til Jæren/Stavangerregionen mener man at man skal få bedre tilgang til talenter, ikke minst når det kommer til ingeniørressurser og folk med akvakulturerfaring.

- Vi lokaliserer den landbaserte organisasjonen i det som er hovedmarkedet for postsmolt, altså Norge og på samme sted som AKVA sin ledelse, og der både den sjøbaserte og den digitale virksomheten er.

I tillegg utfører man i disse dager en restrukturering av virksomheten som holder til på Sømna for å fokusere på kjerneprodukter som fiskekar og fiskehåndtering.

Postsmolt-frys

Nesse kan fortelle om en utfordrende tid innfor det landbaserte der mange prosjekter settes på vent som følge av forslaget om grunnrenteskatt.

- Vi hadde 7-8 postsmoltprosjekter vi jobbet med i Norge, og var tett på signering på flere. En var vi allerede tildelt. Men nå er alle disse satt på vent, som følge av grunnrenteskatt-forslaget.

- Men vi kommer til å jobbe med å skaffe oss nye prosjekter. Om det blir for lenge med frys i aktiviteten for utbygging av nye postsmoltanlegg i Norge, vil vi intensivere vår aktivitet utenlands.

Men helt uten arbeid er man dog ikke.

- For å understreke; det er ikke noen utsettelser innenfor det vi har inngått kontrakter på og, der fortetter vi etter planene. Når vi snakker om motvind her, så er det innfor inngåelse av nye kontrakter.

Planen til selskapet er likevel at i 2024 skal man totalt omsette for 4 milliarder kr, derav 1 milliard skal komme fra landbasert.

- Vi har ca. 800 mill kr i ordrereserve innfor landbasert, som vi vil jobbe med i 12-18 mnd framover, sier han.

- Og vi har et helt ferskt styrevedtak på at vi fortsetter innovasjonstakten vår som før, sier Nesse.