Andfjord Salmon bygger ut for fullt.

- Utvidelsen på Kvalnes er godt i gang

Andfjord Salmon forteller de går videre med utvidelsen av sitt landbaserte lakseanlegg på Kvalnes på Andøya med full tyngde. I løpet av sommermånedene har man fått på plass både personelle og utstyr for utbyggingen.

Publisert Sist oppdatert

I midten av juni offentliggjorde Andfjord Salmon detaljene i utvidelsesplanen sin på Kvalnes, med sikte på en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn (HOG) gjennom en gradvis økning mellom 2025 og 2030. Et innledende volum på 8000 tonn (HOG) er forventet for 2025 .

- Sommerperioden har vært preget av høy aktivitet, med entreprenører som utførte omfattende grunnarbeid på flere hundre meter, forteller selskapet i en børsmelding.

Dette arbeidet har gått ut på å injisere betong for å stabilisere seksjonene rundt de 12 bassengene som utgjør det kommende byggetrinnet på Kvalnes.

- Dette forarbeidet vil bidra til å fremskynde sprengning og graving, og bidra til en økonomisk effektiv utbyggingsprosess, sier de.

Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon, forklarer at deres tilnærming innebærer i hovedsak å bygge en merd på land. 

- Vi utnytter berggrunn og topografi for å sikre en utvikling som er både forutsigbar og rask. Denne integrasjonen av landbasert og hav- basert fiskeoppdrett er en særegen del av vår tilnærming her på Andøya, sier han.

Grundige forberedelser

Under den vellykkede slaktingen i slutten av juni og begynnelsen av juli begynte hovedentreprenør AF Hæhre-Contur å mobilisere utstyr og personell sammen med underleverandører. 

Samtidig forberedte man områder utpekt for maskineri, utstyr og verktøy, som utfyller det pågående grunnarbeidet. Disse områdene inkluderer verksteder, tunneldrift, utstyrsvedlikehold og rensestasjoner.

- Ved å utføre vår første slakting i tide som planlagt i juni/juli, reduserte vi betydelig risikoen for prosjektgjennomføring for utvidelsen vår, sier Rasmussen.

- Vårt primære mål er å øke produksjonskapasiteten til 8000 tonn innen 2025, ledsaget av økte inntekter og kontantstrøm. Jeg er virkelig imponert over den raske fremgangen som er oppnådd så langt, elgger han til.

Det er etablert kontorbrakke på Kvalnes for prosjektadministrasjonen, og det er opparbeidet tomt for betongproduksjon. I tillegg klargjøres Andfjord Salmons Breivik-tomt for å ta imot overnattingsbrakke.

På Kvalnes ble det utført omfattende opparbeidelse i forkant av første utsetting av smolt i fjor for å klargjøre området for kommende byggetrinn.

Illustrasjon av utbyggingen på Kvalnes.

Gjenbruke masser

I forrige uke mottok Kvalnes maskineri, boreutstyr, dumpere og hjullastere som er nødvendige for å grave ut de første tolv bassenggropene og transportere materialer til havneområdet. Det legges til grunn en massebalansetilnærming, hvor utgravde masser fra bassenggroper og vassdrag skal utnyttes til havne- og kaiutbygging.

Jostein Nilssen, prosjektdirektør i Andfjord Salmon forteller at maskinen brukes allerede til å fjerne og transportere utgravde masser til havneområdet. 

- Innsatsen i 2021 og 2022 gir betydelige  effektivitetsgevinster i dag, sier han.

I tillegg til havneinfrastrukturen vil Andfjord Salmon etablere vannveier for å støtte produksjonen av 40.000 tonn laks på Kvalnes. Planen er å starte forskjæring av vannveier, etterfulgt av tunnelaktiviteter, i september.