AquaGens Profunda-anlegg ble ferdigstilt i 2022, og vil etter selskapets mening bli et viktig bidrag til helårlig produksjon av lakserogn både til norske og internasjonale markeder.

- Bra, men svakere enn forventet for AquaGen

Styret i AquaGen vurderer driften samlet sett som tilfredsstillende, der driftsresultatet for selskapet i 2021/2022 ble noe svakere enn planer som var lagt. Årsaken er å finne i en virussykdom.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i årsberetningen for det avvikende regnskapsåret 2021/22.

Nøkkeltall for AquaGen

Tall i millioner kroner2022/212021/20
Omsetning672531
Driftsresultat150101
Driftsmargin22 %19 %
Res.f.skatt253135
EK-andel %82 %77 %

Selskapet økte omsetningen med ca. 26 % til 672 millioner kroner. Driftsresultatet økte med hele 49 % til 150 millioner. Likevel kunne dette vært bedre om man ikke hadde fått sykdom på noe av stamfisken.

Selskapet fikk nemlig påvist ILA-virus ved produksjonslokaliteten Vestseøra i Heim kommune.

AquaGen

  • AquaGen AS har hovedkontor i Trondheim og produksjonsanlegg i Heim, Tingvoll, Ørsta og Steigen kommuner.
  • Selskapet er morselskap i konsernet AquaGen.
  • Konsernets virksomhet i Chile håndteres gjennom datterselskapet AquaGen Chile SA, med hovedkontor i Puerto Varas, Chile.
  • Konsernets virksomhet i Skottland håndteres gjennom datterselskapet AquaGcn Sendetid Ltd, som har hovedkontor i Stirling og produksjonsanlegg utenfor Dumfries.
  • Gjennom datterselskapet AguaSeach Ova Aps har AquaGen også produksjon og salg av regnbueørretrogn i Danmark.
  • AquaGen AS er 100 % eid av det Tyske selskapet EW Group GmbH.

- For å begrense eventuell smittespredning ble lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse, skriver styret i årsberetningen.

Hendelsen medførte at selskapet ikke kunne produsere og selge rogn som var underlagt restriksjoner, samt at selskapet måtte gjennomføre nedskrivninger.

Videre fortelles det at det landbaserte anlegget Profunda ble ferdigstilt i 2022, og vil bli et viktig bidrag til helårlig produksjon av lakserogn både til norske og internasjonale markeder.

- AquaGen har gjennom finansåret bygget opp biomasse i sin landbaserte produksjon for å være godt rustet til eksport til nye markeder. Samtidig er anlegg eid av datterselskapet AquaGen Scotland videreutviklet gjennom året.

Lusekostnader

Styret skriver at på samme måte som andre aktører i Norge har AquaGen opplevd betydelige kostnader knyttet til håndtering av lakselus, men der fokus og kostnader rettes mer og mer mot preventive tiltak.

- Selskapet arbeider kontinuerlig med strategi for optimal håndtering av lus på egen fisk i sjø. I tillegg er selskapet engasjert i utvikling av avlsprogram for rognkjeks i samarbeid med Namdal Rensefisk.

Styret forslår at av årets overskudd på kroner 219 106 008 avsettes til annen egenkapital.

Utsikter fremover

Styret skriver de forventer et tilsvarende eller noe forbedret regnskapsår i 2022/2023 i forhold til 2021/22 for markedene i Europa, men der en større andel av salget skjer fra produksjonen i Storbritannia, gjennom datterselskapet AquaGen Scotland. Det landbaserte anlegget Profunda vil ifølge styret kunne bidra til salg av rogn til nasjonale og internasjonale kunder.

- Den underliggende utviklingen i virksomheten er god, og del forventes en god økonomisk utvikling i årene framover, konkluderer de.