Benchmark Genetics kan nå utvide stamfiskproduksjonen sin.
Benchmark Genetics kan nå utvide stamfiskproduksjonen sin.

Mer enn dobler stamfisk­kapasiteten

Nærings- og fiskeridepartementet ga mandag Benchmark Genetics Norway medhold i sin klage på avslag av søknad om stamfisktillatelse. De to nye tillatelsene de nå får dobler kapasiteten.

Publisert Sist oppdatert

Det har de siste årene vært en økende etterspørsel etter årstidsuavhengig rogn.

- Et velfungerende stamfiskmarked er avgjørende for å nå målet om en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Dersom norsk stamfisk- og rognproduksjon skal ha kapasitet til å dekke behov for rogn gjennom hele året, må den landbaserte stamfiskproduksjonen økes. Selskapets satsing er en viktig del av å sikre denne tilgangen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Benchmark Genetics Norway AS tildeles to stamfisktillatelser på til sammen 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Det blir gitt en tillatelse på inntil 360 tonn MTB for produksjon av stamfisk i sjø, og en tillatelse på inntil 420 tonn MTB til landbasert produksjon av stamfisk, og er mer enn en dobling av volumet av selskapets nåværende tillatelser.

- Dette representerer en viktig milepæl for Benchmark som forbedrer våre evner og forsyningssikkerheten for våre kunder. Den ekstra stamfiskkapasiteten utvider utvalgspoolen i vårt genetikkprogram, reduserer operasjonell risiko ved å ha stamfiskvolum på forskjellige lokaliteter og støtter fremtidig potensiell utvidelse av vår produksjon av egg i Salten, sier CEO i selskapet Trond Williksen.

Han sier de to nye tillatelsene gjør dem i stand til ytterligere å øke forsyningssikkerheten for biosikre egg.