SinkabergHansen sitt nye RAS-anlegg på Svaberget i Bindal. Foto: SinkabergHansen
SinkabergHansen sitt nye RAS-anlegg på Svaberget i Bindal. Foto: SinkabergHansen

Slik gikk det økonomisk med Sinkaberg­Hansens settefiskanlegg

Svaberget Smolt hadde sin første leveranse i fjor, men fikk likevel et godt driftsresultat. Bindalssmolt stevner frem som før.

Publisert Sist oppdatert

SinkabergHansen har de siste par årene bygget ut et nytt RAS-anlegg, kalt Svaberget Smolt.

Anlegget er nå eid 66 % av SinkabergHansen og 34 % av Emilsen Fisk.

Svaberget Smolt AS er et RAS-anlegg og byggingen startet i 2021 og ble ferdigstilt til påske 2022. Anlegget la i 2021 inn 7,5 millioner rognkorn, fordelt på 3 innlegg. Anleggets MTB er på 840 tonn, med en tillatelse til en årlig produksjon på 4000 tonn, eller ca. 10 millioner smolt.

Svaberget Smolt

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning1380
Driftsresultat5-9
Driftsmargin4 %-
Res.f.skatt-17-20
EK-andel %14 %16 %

Svaberget Smolt hadde sin aller første smoltleveranse i juni 2022.

Fisken som ble levert var 1,5 millioner på ca. 300 gram, men settefisksjef Elling Bøkestad sa da i et intervju med Kyst.no at målet fremover var å få smolten opp mot 500 gram, for å sikre en kortere tid i sjøen og mer forutsigbar produksjon. Antallsmålet er tre leveranser a to millioner per år.

Allerede i sitt første – men ikke fulle- produksjonsår omsatte Svaberget Smolt for 138 millioner kr, og fikk en driftsmargin på 4 %. Store kapitalkostnader ga imidlertid et negativt resultat før skatt og årsresultat.

Bindalssmolt

Bindalssmolt

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning4955
Driftsresultat1012
Driftsmargin21 %22 %
Res.f.skatt1011
EK-andel %47 %53 %

Anlegget til Bindalssmolt er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune, ble etablert i 1985 og produserer om lag 3,5 millioner smolt årlig.

Anlegget er et rent gjennomstrømmingsanlegg.

Selskapet er som Svaberget Smolt, eid av SinkabergHansen (66 %) og Emilsen Fisk (34 %). Selskapet leverer smolt fra april til oktober.

Fisken selskapet produserer har til nå lagt på 100-150 gram, men skal økes til 200 gram etter hvert som Svaberget smolt anlegget står klart. Det vil il så fall gå noe på bekostning av antall.

Regnskapene til Bindalssmolt for 2022 viser at omsetningen var på 49 millioner kroner, litt ned fra året før.

Driftsmarginen, som de siste ti årene stort sett har lagt mellom 20 og 30 %, endte i fjor på 21 %.

LandbasedAQ har bedt SinkabergHansen om en kommentar til regnskapene, men har så langt ikke fått noe svar.