Biofish holder til i Hardanger i Vestland fylke.
Biofish holder til i Hardanger i Vestland fylke.

Første kvartal med pluss - økende etterspørsel etter stor smolt

BioFish melder om et sterkt postsmoltmarked, der oppdretterne i økende grad ber om pristilbud på større smolt.

Publisert Sist oppdatert

 Biofish Holding kom torsdag med sin tredjekvartalsrapport.

 Her lister de følgende nøkkelhendelser i løpet av kvartalet:

Biofish:

  • Etablert i 2016
  • Landbasert produksjonsanlegg for post-smolt produsert vha. RAS lokalisert i Ljones langs Hardangerfjorden.
  • Biofish har sitt egen unike, anleggskontruksjon der fiskehelsen og vannmiljøet har vært i fokus gjennom alle beslutningene under byggingen av produksjonsanlegget.
  • Har en tillatese for produksjon av 5 millioner smolt og utslippsløyve for 2 200 tonn fisk.
  • Selskapet oppnådde et nettoresultat på 8,1 millioner kroner i tredje kvartal, det første kvartalet noensinne med et rapportert positivt nettoresultat. Resultatet så langt i år er på pluss 0,8 millioner kroner.
  • I september leverte selskapet vellykket 3 partier med smolt, totalt 250 tonn, og brakte årets leveranser av smolt til totalt 450 tonn.
  • Kapasitetsutvidelsesplanen ble fullført tidlig i oktober 2023.
  • Selskapet har mottatt en vurdering av produksjonsanlegget på 640 millioner kroner.
  • Ny administrerende direktør utnevnt fra 1. oktober 2023.
  • Egenkapitalandel på 76,3% ved utgangen av september 2023.

Selskapet forteller de leverte tre partier med til sammen 500 000 smolt smolt til en kunde i september 2023, noe som resulterte i en nettoomsetning på 27,6 millioner kroner for kvartalet og en årsomsetning så langt på 47,7 millioner kroner.

Tilsvarende varekostnader beløp seg til 12,1 millioner kroner og 35,7 millioner kroner.

Personell- og andre utgifter økte fra tidligere kvartaler på grunn av økt operativ aktivitet. Denne kostnadsposten endte dermed på 2,1 millioner kroner for kvartalet (opp fra 1,4 millioner kroner i andre kvartal) og 3,4 millioner kroner så langt i år .

Nettoresultatet endte dermed på 8,1 millioner kroner for kvartalet og 0,8 millioner kroner per dags dato.

Utsikter til sterkt marked

Biofish melder at markedet for smolt og post-smolt fortsetter å se sterkt ut. 

- Laksoppdretterne fortsetter å be om pristilbud for (større) smolt (post-smolt), skriver de i Q3-rapporten.

Selskapet understreker at de har sterk fokus på fiskehelse og utslipp fra produksjonen, der restprodukter brukes som biomasse og gjødselkilde. 

Med det nåværende anlegget vil selskapet øke sine produksjonskapasiteter og forventer å nå et totalt produksjonsvolum på rundt 1 000–1 250 tonn i 2024. Produksjonsvolumet forventer de skal øke ytterligere inn i 2025.