John Helge Inderdal er daglig leder i Blåfjell. Her avbildet på anlegget.

Purgingtid for Blåfjell mer enn halvert 

Ett halvt år etter at fjellrøyeprodusenten Blåfjell installerte nytt Razonesystem, er endringene i vannkvaliteten markante.

Publisert Sist oppdatert

Systemet som er innstallert er Razone- og ozonsystem fra Normex.  

I en pressemelding fra Normex forteller de at Blåfjells forbedrede vannkvalitet, kortere produksjonssyklus og bedre fôrfaktor er endringer som gir positivt utslag både for fisk og bunnlinje.

- Når vi installerte Razone- og ozonsystemet for et halvt år siden var det med mål om å redusere purgingtiden. Vannet vårt har nå en fin blågrønn farge, og jeg vil nesten tørre å påstå at det er bedre enn fjellvannet vi tar inn.

Det forteller daglig leder i Blåfjell, John Helge Inderdal i pressemeldingen. 

Blåfjell har drevet fullskala landbasert oppdrett i Lierne siden 2018, og er i dag en av de større produsentene av fjellrøye. 

Om Blåfjell

Blåfjells fullskala oppdrettsanlegg for fjellrøye på land er lokalisert like ved Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne. 

Blåfjell eies i dag av både gründere, ansatte, lokale og regionale investorer, samt aktører fra bransjen. 

Hovedgründer John Helge Inderdal, og de lokale aksjonærene som har vært med fra starten, utgjør til sammen den største aksjonæren: Blåfjell Lierne AS. 

Investeringsselskapet TD Veen er nest største aksjonær. 

Du finner mer om Blåfjell her: https://blafjell.no/

Blåfjell er lokalisert like ved Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i Lierne, og tar inn fjellvann fra området rundt.

Driften foregår i et RAS-anlegg, hvor 99 prosent av vannet gjenbrukes. 

- Dette gir et lavt vannforbruk, men krever til gjengjeld grundig rensing av vannet for å unngå at bakterier og partikler hoper seg opp. Dette var også utgangspunktet for at Blåfjell ønsket å installere vannrensesystem med tilhørende ozonsystem.

Bedrer smak og økonomi

Vannrensesystemet ble installert med hovedmål om å redusere nivåer av stoffene geosmin og MIB (metyl-isoborneol), slik at purgingtiden ville bli kortere. Dette er stoffer som dannes av bakterier som naturlig finnes i vann og jord, og som forårsaker den typiske jordsmaken som en kjenner igjen eksempelvis fra rødbeter – og matfisk fra RAS-anlegg. Smaken forsvinner naturlig når fisken står i rent vann og faster over en periode – den såkalte purgingfasen.

- Purgingtiden, altså lengden på purgingfasen, er redusert fra tre uker til ni dager. Vi har fått en gunstigere produksjonssyklus med bedre økonomi og fiskevelferd, og en stabil kvalitet og smak på sluttproduktet, forteller en begeistret Inderdal.

Det er flere faktorer som gir utslaget på bunnlinjen. Rent og klart vann gjør det lettere å kontrollere fôringen og gir dermed en bedre fôrfaktor med mindre spill. I tillegg gir den reduserte purgingtiden en kortere produksjonssyklus hvor fisken står kortere tid i karene – og faster kortere.

- Vi ser at fisken har det bra, og det gir selvsagt utslag både på fiskevelferd og bunnlinjen at fisken kan ha kortere tid i en fastende purgingfase. Selv om endringene ikke er tallfestet i slaktevekt ser vi resultatene igjen på bunnlinjen og i fiskevelferden, sier han.

Filtrerer og renser

Effekten hos Blåfjell er oppnådd gjennom en kombinasjon av filtrering med ozonering av vannet. For å filtrere vannet er det installert et system av typen Razone, som fjerner partikler som ellers er for små til å fanges opp av vanlige filtre. Her er resultatet også betydelig ifølge pressemeldingen.

Anlegget er i stand til å fjerne 70 - 80 prosent av partiklene som er for små til å bli fanget opp av vanlige filtre.

- Kimtallet, som er et mål på antall bakterier og mikroorganismer i vannet, er nå redusert med over 95 prosent, forteller Inderdal.

Selve rensingen av vannet gjøres med ozon. Her tar Blåfjell ut 20 prosent av vannstrømmen fra RAS-anlegget, tilsvarende 500 kubikkmeter vann hver eneste time. Med et totalt volum på 2500 kubikkmeter blir dermed alt vannet i anlegget renset flere ganger daglig, slik at bakterier drepes og mikropartikler fjernes. Resultatet er et vann av høy kvalitet, som både er klarere og renere.

- Kvalitet og trygghet

Inderdal trekker også frem produksjonstrygghet som avgjørende.

- Verdikjeden vår strekker seg fra inkubasjon av rogn og helt ut til sluttproduktet som går til konsument. Vi er svært opptatt av å ha en stabil og trygg produksjon, og levere et høykvalitetsprodukt til sluttbrukeren. Her er det viktig for oss å ha leverandører som bistår dersom noe skulle skje, og som gir oss den tryggheten vi trenger, forteller Inderdal.

En del av leveransen fra Normex er et online styringssystem hvor vannkvalitet og rensesystemet kan overvåkes kontinuerlig for å sikre problemfri drift. Systemet er tilgjengelig og kan justeres både av Blåfjell på stedet, og Normex digitalt.

- Vi er opptatt av at systemene vi leverer ikke bare er et produkt, men også en pålitelig tjeneste. Ved å ha et online styringssystem kan vi avlaste og bidra til å gjøre justeringer eller optimaliseringer når det er behov for det, og dermed skape trygghet for kunden avslutter Michael Vadset, sales manager i Normex.