Oddvar Repstad er driftsleder og Renate Hagerup Lyngstad er veterinær ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy.

Salmon Evolution har tatt i bruk nytt system for desinfeksjon

Systemet er basert på ozon og er levert av Normex.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet forteller i en pressemelding at det er desinfeksjonssystemet Desinfecta som er tatt i bruk hos den landbaserte oppdretteren i Møre og Romsdal.

- Med intern ozon-produksjon og distribusjon av ozonert sjøvann kan vi gjennomføre hurtig desinfisering av anlegget til enhver tid, sier Oddvar Repstad, driftsleder ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

I april 2023 ble Salmon Evolution ferdig med første byggetrinn i et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Det første byggetrinnet består av 12 store kar og to produksjonslinjer.

Om Normex

  • Normex har utviklet teknologi for vannbehandling og desinfeksjon siden 2003, og har levert løsninger til mer enn 350 kunder innen akvakultur og maritim industri over hele verden.
  • Normex sin teknologi skal ifølge dem selv gi renere vann, god fiskehelse, høy biosikkerhet og desinfisering uten bruk av kjemikalier.
  • Normex holder til i Ålesund.

Hvert av de 12 karene med tilhørende rørsystem er på 5200 kubikk, eller 5.200.000 liter. Desinfeksjonssystemet benyttes til desinfeksjon av kar og rørsystemer med ozon etter at fisken er forflyttet til neste kar i anlegget – eller er klar til slakting.

Vokser godt

I skrivende stund har Salmon Evolution gjennomført det syvende innsettet av smolt. Ifølge selskapet er det sterk biologisk ytelse i anlegget. Med andre ord; fisken vokser godt, og etter hvert som fisken vokser flyttes den til nye og rene kar.

- Anlegget totalt sett fungerer veldig bra, og med hensyn til Normex sin leveranse og oppfølging har vi hatt en god dialog hele veien. Normex har bidratt under installasjon og igangsetting av anlegget, og vært til stede og tilgjengelig, sier Repstad i meldingen.

Selvforsynt med ozon

Repstad forteller at med desinsystemet produserer Salmon Evolution ozon på anlegget, for å så distribuere ozonert sjøvann til tanker og rørsystemet.

- Vi opplever at anlegget er fleksibelt og effektivt, sier han.

Desinfecta har vært i bruk over mange år i hele sjømatnæringen, blant annet om bord i fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, og på landanlegg der fisk og annen mat foredles.

- Vi oppnår gode ozon-verdier i anlegget, og har allerede erfart at dette er enS veldig effektiv desinfeksjonsmetode, forteller driftslederen.

Styres gjennom anleggets kontrollsystem

I løpet av desinfeksjonsrutinen renser og desinfiserer systemet tanker og lukkede rørsystemer. Alle prosesser styres og overvåkes gjennom anleggets kontrollsystem.

- Vi er veldig fornøyde med tanke på at dette er et stort anlegg med helt nye løsninger der Normex har vært behjelpelige når det har oppstått utfordringer, avslutter Oddvar Repstad, driftsleder ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy.

Michael Vadseth er salgssjef i Normex.
Stig Johansen, administrerende direktør i Normex