- Vi har noe å gå på jobb for

Det 9. Smolttinget gikk 2. november av stabelen på Smøla Havfiskesenter. Omlag 60 kvinner og menn var samlet for en innholdsrik dag med mye faglig innhold.

Eier og gründer Mikal Arild Eines åpnet Smolttinget for 9. gang på Smøla denne uken, 10 år etter han for første gang arrangerte denne konferansen. Han startet arrangementet med et blikk ut i verden før han dro paralleller til egen næring og bedrift. 

- Vi har noe å få på jobb for, sa Mikal Arild Eines til bekreftende nikk fra salen. 

Det faglige innholdet i dagen var bredt og favnet forskjellige deler av havbruksnæringen. Det var foredrag om mange forskjellige deler av produksjon av fisk. Man fikk nærmest følge fisken fra rogn til slakting. Flere aktører fra hele landet var til stede og fortalte om sine bedrifter, og delte av sine erfaringer. 

Havfiskesentret på Smøla la en fin ramme rundt dagen, med store vinduer med utsikt til havet. Underveis i dagen fikk deltagerne også servert is fra Smøla is. Etter alle de faglige foredragene ble alle fraktet med buss til Bøteriet hvor Fritz Aanes holdte ett inspirerende foredrag om lederstil.

- Det er alltid fint å komme på mindre plasser, er mer åpent og personlig der, sa Aanes om besøket sitt på Smøla. Dagen ble avsluttet på Havfiskesenteret med havets festbord.