Vannfôringsløsning har til nå vært mest brukt i sjø, men nå oppleves også interesse fra landbaserte anlegg.

Skal levere vannfôringsanlegg til landbasert matfiskoppdretter

Fluctus har inngått kontrakt med Proximar for leveranse av vannfôringsanlegg til deres landbaserte anlegg i Japan.

Publisert

I en pressemelding fra Fluctus forteller de at bruk av vann til transport av fôret reduserer både energibehovet og utslipp av mikroplast fra fôrslangene. 

- I tillegg gir vannfôring en støyreduksjon - og det forventes også mindre fôrknus og støv, heter det.

COO i Proximar, Dharma Rajeswaran, forklarer i pressmeldingen hvorfor de valgte Fluctus som leverandør: 

- Fluctus sin vannbaserte fôrløsning er godt egnet for RAS, særlig for å unngå støv og knus som typisk er en ekstra belastning for vannbehandlingen. I tillegg kommer den økonomiske besparelsen, sier han.

Dharma Rajeswaran er COO i Proximar Seafood.

Salgsansvarlig hos Fluctus, Knut Bjarte Otterlei sier de opplever stor interesse for vannfôringsløsningen både i Norge og i utlandet.

- Fluctus har fokusert på å gjøre systemet så enkelt og brukervennlig som mulig, både med en spesiell vannsluse og en tilhørende fordelingsventil, sier han. 

Knut Bjarte Otterlei er salgsansvarlig hos Fluctus


S