Byggearbeidene pågår for fullt på Indre Rossøy.
Byggearbeidene pågår for fullt på Indre Rossøy.

Styrer mot produksjons­start i høst

Gigante Salmon har i dag publisert rapporten for andre kvartal 2023, og utbyggingen i Rødøy er i rute for produksjonsstart i høst.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet er fortsatt i en utbyggingsfase, og de samlede investeringene er gjennom Q2 økt til 260 millioner kroner, fra 165 millioner i Q1 2023. Driftsresultatet for perioden ble –842 000 kroner.

Langsiktig bankfinansiering for utbyggingen i Rødøy, et byggelån på 204 millioner, er innvilget hos Sparebank1 Nord-Norge, og Eksfin har garantert for 50 % av lånet. Per 30.06.23 er lånet belastet 147 millioner kroner. Etter anleggets ferdigstillelse er byggelånet konvertibelt til et nedbetalingslån.

Byggerarbeider på Indre Rossøy
Byggerarbeider på Indre Rossøy

Gigante Salmons totale likviditets­beholdning var per 30.06.23 155 millioner kroner. Gigante Salmon Rødøy har 50 millioner kroner avsatt til driftskapital. Det er i tillegg innvilget 90 millioner kroner i kassakreditt, som driftskapital.

- Dette prosjektet har vært planlagt og arbeidet med i mange år, og det er godt å se at innsatsen gir resultater. Nå gleder vi oss til å starte produksjonen i høst, og sette ut 1,1 millioner smolt på Lille Indre Rosøy, sier CFO Rune Johansen i en børsmelding.

Selskapet forteller at det er mange aktiviteter som pågår i perioden fram til produksjonsstart, og videre til hele anlegget står ferdig i 2024.

- Det er kritisk å sikre god planlegging, kontroll og prioritering. Flere aktiviteter har en seriell avhengighet, mens andre kan gjøres parallelt. Alt kritisk materiell og utstyr er nå i hovedsak levert og under fabrikasjon eller installasjon på Lille Indre Rosøy, eller nærliggende sted, for pre-fabrikkering og sammenstilling før levering.

Illustrasjon av bassengen til Gigante Salmon
Illustrasjon av bassengen til Gigante Salmon

Selskapet skriver at oppmerksomheten er rettet mot de siste anskaffelsene, og fra andre kvartal melder de følgende hovedpunkter:

  • Betongveggene i produksjonsbasseng 3 er nær ferdig. Søylene i bassenget er ferdige, og PE-liner for montering på vegger og gulv er levert.
  • Byggelånet er per 30.06.23 belastet 147 644 kNOK av 204 000 kNOK.
  • Elektro og automasjon: 1 (av 4) hovedtavlecontainere er ferdig og klar for levering.
  • I teknisk område er arbeidet med inntaksrørene godt i gang, og arbeidet med trekkerør for elektro er startet.