Byggearbeidene pågår for fullt på Indre Rossøy.

Styrer mot produksjons­start i høst

Gigante Salmon har i dag publisert rapporten for andre kvartal 2023, og utbyggingen i Rødøy er i rute for produksjonsstart i høst.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet er fortsatt i en utbyggingsfase, og de samlede investeringene er gjennom Q2 økt til 260 millioner kroner, fra 165 millioner i Q1 2023. Driftsresultatet for perioden ble –842 000 kroner.

Langsiktig bankfinansiering for utbyggingen i Rødøy, et byggelån på 204 millioner, er innvilget hos Sparebank1 Nord-Norge, og Eksfin har garantert for 50 % av lånet. Per 30.06.23 er lånet belastet 147 millioner kroner. Etter anleggets ferdigstillelse er byggelånet konvertibelt til et nedbetalingslån.

Byggerarbeider på Indre Rossøy

Gigante Salmons totale likviditets­beholdning var per 30.06.23 155 millioner kroner. Gigante Salmon Rødøy har 50 millioner kroner avsatt til driftskapital. Det er i tillegg innvilget 90 millioner kroner i kassakreditt, som driftskapital.

- Dette prosjektet har vært planlagt og arbeidet med i mange år, og det er godt å se at innsatsen gir resultater. Nå gleder vi oss til å starte produksjonen i høst, og sette ut 1,1 millioner smolt på Lille Indre Rosøy, sier CFO Rune Johansen i en børsmelding.

Selskapet forteller at det er mange aktiviteter som pågår i perioden fram til produksjonsstart, og videre til hele anlegget står ferdig i 2024.

- Det er kritisk å sikre god planlegging, kontroll og prioritering. Flere aktiviteter har en seriell avhengighet, mens andre kan gjøres parallelt. Alt kritisk materiell og utstyr er nå i hovedsak levert og under fabrikasjon eller installasjon på Lille Indre Rosøy, eller nærliggende sted, for pre-fabrikkering og sammenstilling før levering.

Illustrasjon av bassengen til Gigante Salmon

Selskapet skriver at oppmerksomheten er rettet mot de siste anskaffelsene, og fra andre kvartal melder de følgende hovedpunkter:

  • Betongveggene i produksjonsbasseng 3 er nær ferdig. Søylene i bassenget er ferdige, og PE-liner for montering på vegger og gulv er levert.
  • Byggelånet er per 30.06.23 belastet 147 644 kNOK av 204 000 kNOK.
  • Elektro og automasjon: 1 (av 4) hovedtavlecontainere er ferdig og klar for levering.
  • I teknisk område er arbeidet med inntaksrørene godt i gang, og arbeidet med trekkerør for elektro er startet.