Fisken hadde allerede startet å dø da den kom over i brønnbåten i den andre leveransen. Bildet viser fra den første smoltleveransen dagen før.

Mistet halve innsettet. Derfor døde fisken til Gigante

Gigante Salmon kom tirsdag kveld med en oppdatering på dødeligheten den opplevde da fisk ble satt i anlegget for første gang.

Publisert Sist oppdatert

Som tidligere meldt ved børsmelding den 25. januar 2024, har Gigante Salmon hatt utfordringer med dødelighet knyttet til første utsett av smolt. 

- Utfordringene er i hovedsak knyttet til smolten som kom i andre leveranse, og det er ingen indikasjon på at årsaken til dødeligheten skyldes anlegget, skriver selskapet i en oppdatering tirsdag kveld. 

Utfordringene gjør at selskapet tar ned produksjonen med ca. 300 000, eller nesten 50 % av utsettet som ble gjort i januar. Dette tilsvarer volumet i den andre smoltleveransen. 

Gigante Salmon forteller de har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsaken til dødeligheten, og sette inn avbøtende tiltak. 

- Det er ikke avdekket en enkeltfaktor, men en kombinasjon av flere årsaker, skriver de. 

Forsinkelse reduserte smoltkvalitet

Ifølge selskapet hadde smolten i den andre leveransen av flere grunner lavere kvalitet; blant annet på grunn av utsatt levering som følge av forsinket oppstart av anlegget.

- Øvrige kartlagte årsaker er registrert dødelighet allerede ved lasting til brønnbåt, som kan ha medført lavere vannkvalitet under transport, og dette sammen med dårlig vær i perioden som medførte at andre levering ble ståendelengre i båten enn planlagt. 

Det var også lav sjøtemperatur (3,8 grader) ved utsett. 

- Selve anlegget fungerer godt og etter hensikten. Sjøvannet pumpes inn som planlagt og vannkjemien er god. Fisken står fint i lengdestrømskarene som nå kjøres med en vannhastighet på ca. 20 cm/s, skriver de. 

CEO Helge E.W. Albertsen i Gigante Salmon forteller de gjør nyttige erfaringer for den videre produksjonen.

- Har ikke fisken det godt, så har ikke vi det godt. Våre ansatte gjør alt de kan for å avhjelpe fiskens helseutfordringer. Det er en "fattig trøst" for oss at dette ikke skyldes anleggets utforming. Vi gjør det vi kan for å håndtere situasjonen, sier Albertsen.