Det bygges for fullt hos Gigante Salmon. Men det blir vesentlig dyrere enn først antatt.
Det bygges for fullt hos Gigante Salmon. Men det blir vesentlig dyrere enn først antatt.

Nær 50 % økning av utbyggings­kostnadene for dette land­anlegget 

Styret i Gigante Salmon AS forteller at de har blitt orientert om en økning av prognosen for utbyggingen i Rødøy, som utgjør i størrelsesorden 200 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Total investeringsramme for utbyggingen i Rødøy frem til ferdigstillelse av anlegget er etter dette estimert til ca. 645 millioner kroner, forteller de i en børsmelding.

Selskapet forklarer årsakene til kostnadsøkningen er en kombinasjon av generelle prisøkninger som de har kommunisert tidligere, spesielt innenfor el-kraft, samt endringer som selskapet ønsker å foreta for å sikre fiskevelferd og legge til rette for en bærekraftig produksjon. 

- Kostnadsøkningen vil bli dekket gjennom tilførsel av en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering, skriver de. 

Gigante Salmon

  • Gigante Salmon AS er et landbasert lakseoppdrettsselskap som bygger sitt første anlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. 
  • Selskapets akvakulturkonsept er et gjennomstrømmingssystem som ivaretar fordelene fra både konvensjonell sjøbasert, og landbasert akvakultur, samtidig som det reduserer og eliminerer utfordringene assosiert med tradisjonell oppdrett i sjø.

Ytterligere informasjon vil bli gitt på neste kvartalspresentasjon den 24. oktober 2023, herunder nærmere informasjon om finansiering.

- Når produksjonen starter er det med trygghet om at anlegget er klart. Vår viktigste prioritering er at fisken skal ha det bra i vårt anlegg, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon.

Forventer vann i oktober

Gigante Salmon er nå i ferdigstillelse av første produksjonsbasseng og forventer å ha vann i anlegget i starten av oktober. 

- Første smoltutsett vil bli i Q4, noe senere enn tidligere meldt september/oktober. Dette vil medføre produksjonsstart med en større smolt og endrer ikke framdriftsplanen med første slakteklare fisk mot slutten av 2024, skriver de. 

Det skal heller ikke medføre endring i forventet produksjonsvolum.