Det bygges for fullt hos Gigante Salmon. Men det blir vesentlig dyrere enn først antatt.

Nær 50 % økning av utbyggings­kostnadene for dette land­anlegget 

Styret i Gigante Salmon AS forteller at de har blitt orientert om en økning av prognosen for utbyggingen i Rødøy, som utgjør i størrelsesorden 200 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Total investeringsramme for utbyggingen i Rødøy frem til ferdigstillelse av anlegget er etter dette estimert til ca. 645 millioner kroner, forteller de i en børsmelding.

Selskapet forklarer årsakene til kostnadsøkningen er en kombinasjon av generelle prisøkninger som de har kommunisert tidligere, spesielt innenfor el-kraft, samt endringer som selskapet ønsker å foreta for å sikre fiskevelferd og legge til rette for en bærekraftig produksjon. 

- Kostnadsøkningen vil bli dekket gjennom tilførsel av en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering, skriver de. 

Gigante Salmon

  • Gigante Salmon AS er et landbasert lakseoppdrettsselskap som bygger sitt første anlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. 
  • Selskapets akvakulturkonsept er et gjennomstrømmingssystem som ivaretar fordelene fra både konvensjonell sjøbasert, og landbasert akvakultur, samtidig som det reduserer og eliminerer utfordringene assosiert med tradisjonell oppdrett i sjø.

Ytterligere informasjon vil bli gitt på neste kvartalspresentasjon den 24. oktober 2023, herunder nærmere informasjon om finansiering.

- Når produksjonen starter er det med trygghet om at anlegget er klart. Vår viktigste prioritering er at fisken skal ha det bra i vårt anlegg, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon.

Forventer vann i oktober

Gigante Salmon er nå i ferdigstillelse av første produksjonsbasseng og forventer å ha vann i anlegget i starten av oktober. 

- Første smoltutsett vil bli i Q4, noe senere enn tidligere meldt september/oktober. Dette vil medføre produksjonsstart med en større smolt og endrer ikke framdriftsplanen med første slakteklare fisk mot slutten av 2024, skriver de. 

Det skal heller ikke medføre endring i forventet produksjonsvolum.