Anlegget til Nordic Aqua Partners i Gaotang, Ningbo i Kina, slik det fremstår per midten av februar 2024.

Begeistres av resultatene: Har gjennomført sin første testslakt

Nordic Aqua Partners er ute med sin Q4-rapport, men har også spennende nyheter fra inneværende kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet rapporterer følgende høydepunkt:

  • Testslakting nå i midten av februar av 5,0 kg (levendevekt) laks. Kaller kvaliteten «ypperlig»
  • God fiskehelse og velferd; <1,6% dødelighet og ingen tegn til kjønnsmodning
  • God operasjonell og biologisk ytelse for alle batcher
  • Biomasseproduksjon i Q4 på 469 tonn, total biomasse på 1 079 tonn ved kvartalsavslutningen
  • Fisken klar for første slakting i mars har en gjennomsnittsvekt på 4,6 kg (levendevekt) i midten av februar
  • Fase 1 CAPEX fullført i henhold til planen og budsjettet
  • Ny konsern-CFO og konsern-MD ansatt i Kina
  • Tilgjengelig likviditet på EUR 37,7 millioner per 31.12.23
Bilde av fisken.

- Nordic Aqua opplevde god operasjonell ytelse i fjerde kvartal med ferdigstillelses av byggearbeider for Fase 1 i henhold til planen og budsjettet, skriver de i Q4-rapporten.

Den biologiske ytelsen rapporteres god for alle batcher – og fisken viser en sterk vekst, en dødelighetsrate på under 1,6 % og ingen tegn til kjønnsmodning.

Eksempel på hvordan fisken skal transporteres ut i det kinesiske markedet.

Selskapet er nå i rute for den første slaktingen sent i mars i år og fokuserer nå fullt ut på å lansere sin atlantiske laks på det kinesiske markedet.

- Fjerde kvartal 2023 var et nytt begivenhetsrikt kvartal for Nordic Aqua. Den biologiske ytelsen var god i løpet av kvartalet med god fiskehelse og sterk vekst. Vi fortsatte det viktige arbeidet med å øke ledelseskapasiteten og ekspertisen mens vi fortsetter å vokse, sier administrerende direktør Ragnar Joensen i Q4-meldingen.

Han sier de i løpet av kvartalet også gjennomførte en vellykket emisjon, som styrket likviditeten og sikret nødvendig egenkapitalfinansiering for neste fase.

- Vi er klar til å utføre de neste trinnene i utviklingen av selskapet mot 20 000 tonn, sier han videre.

Slakteriet er klart for slakting av den første batchen.

Planene videre 

Nordic Aqua fortsetter å vokse organisasjonen, og selskapet gjorde flere nye ansettelser i fjerde kvartal.

Fase 1 av Nordic Aqua sitt kinesiske lakseoppdrettsanlegg er fullført som planlagt.

- Egenkapitalfinansiering for Fase 2 er sikret, og selskapet evaluerer for øyeblikket kilder til gjeldsfinansiering for denne andre fasen som vil doble kapasiteten til 8 000 tonn, heter det videre.

Forberedelser for Fase 3-utvidelsen til 20 000 tonn, med første slakt muligens i 2027, er også godt i gang. En endelig beslutning om timing for Fase 3 vil ifølge selskapet bli tatt i løpet av tredje kvartal 2024.

Fase 2 av Gaotang-utbyggingen startet i Q3 2023. Klekkeri og startfôring vil bli fullført innen april 2024, med første innlegg av rogn forventet i Q3 2024, og den første slaktingen fra fase 2 forventes i Q3 2026.

- Nordic Aqua forventer at produksjonen gradvis vil øke gjennom april for å nå fullskala slakting i andre kvartal av 2024, med mål om et månedlig slaktevolum på omtrent 350 tonn.

Slaktevolumene for 2024 forventes å være 3 400 tonn.