Nofima-forsker Anja Striberny under Tekset-konferansen i Trondheim.

Ser høyere vekstfaktor i RAS ved lave temperaturer

Anja Striberny i Nofima sier det har dukket opp flere interessante funn i forskningsprosjektet «Temp-Intens», som ser på effekten av ulike temperaturer i RAS og gjennomstrømming.

Publisert Sist oppdatert

Under første dag av Tekset-konferansen i Trondheim, der det er over 400 deltakere, snakket Nofima-forsker Anja Striberny om hvilken effekt lave temperaturer har på livsløpet til fisken. 

Hun poengterer at temperatur er viktig fordi den styrer veksthastighet, tidspunkt for smoltifisering, kjønnsmodning, og den styrer hastighet på stoffskifte, helse og velferd, samt utvikling for fisken.

Effekt på overlevelse

Striberny mener temperaturen spiller en viktig rolle for fisken allerede fra tidlig livsfase. Hun trakk frem et prosjekt kalt «Coolfish», der man har sett på om temperatur allerede har en effekt før fisken kommer i settefiskfasen.

- En kollega av meg kjørte tester med tre forskjellige grupper egg som ble inkubert ved 4 grader, 6 grader og 8 grader. Det man så var at temperaturen hadde en effekt på overlevelsen under et smitteforsøk med Yersinia ruckeri.

Hun påpeker at man senere også kunne se forskjeller i disse tre temperaturgruppene når det gjaldt mineralisering og hjertehelse.

Stor effekt på vekst

Striberny fortalte også om forskningsprosjektet «Temp-Intens», som er en livsløpsstudie med atlantisk laks. Prosjektet startet i fjor, og de er fortsatt i full gang med forsøkene.

- Vi skal se på interaksjoner mellom temperatur, salinitet og produksjonssystem. Vi ønsker blant annet å se om temperatur spiller en annen rolle i gjennomstrømming kontra i et RAS-system.

Nofima-forskeren sa at forsøksoppsettet i prosjektet er at de har fire ulike temperaturgrupper, 8 grader, 12 grader, 14 grader, og 8 til 12 grader. Smolten ble satt i sjø på GIFAS i september, men hadde settefiskfasen på Nofima sitt forskningsanlegg i Sunndalsøra.

- Det vi har sett til nå er at temperatur har en stor effekt på vekst. Ikke overraskende var veksten høyest i 12- og 14-gradersgruppene, mens i lavere temperatur, var veksten også lavere.

Tidlig kjønnsmodning

Et interessant funn Nofima-forskeren trekker frem fra forsøket, er at da de så på TGC i settefiskfasen, fra start til slutt, så de en tendens til at det var høyere i ras ved 8 grader, eller ved lavere temperatur, mens det var en tendens på at vekstfaktoren var lavere i ras ved høyere temperatur.

- Og da må vi dykke dypere i vannkvalitet. Det kan hende at det blir mer krevende å opprettholde tilstrekkelig vannkvalitet ved høy temperatur. Men vi fikk riktig vannkvalitet hele veien, men likevel kan det være at det er små endringer som fører til forskjeller her.

Et annet moment hun trekker frem er at de fant en høyere andel av tidlig kjønnsmodning i hanner i ras ved høy temperatur, noe de ikke i like stor grad så i gjennomstrømming ved samme temperatur.

- Vi trenger kanskje mer kunnskap om selve ras-systemet og om sirkulasjon av hormoner kan påvirke kjønnsmodningseffekten.

Lav dødelighet

Forskernes foreløpige resultater fra sjøfasen hos GIFAS viser at de hadde veldig lav dødelighet i alle gruppene. Nofima-forskeren sier det var en kumulativ dødelighet på 1,4 prosent etter tre måneder.

- Ettersom vi ga alle fiskegruppene et godt lyssignal under smoltifisering, kan det tyde på at fisken ikke hadde noe problem med å gå over til sjø.

Forskerne tok også en velferdsskåring ved de forskjellige temperaturgruppene etter tre måneder i sjø. Her så de en tendens til at ved høyere temperatur hadde fiskene generelt litt mer ryggfinneskader.

Striberny la til at de må gjøre flere velferdsskåringer underveis i prosjektet for å få bekreftet om den tidlige fasen har hatt noe effekt på ytre velferdsskåring.

Nofima-forsker Anja Striberny fortalte om spennende resultater fra det pågående forskningsprosjektet «Temp Intense».