AKVA group er tungt inne i prosjektet til NOAP (Nordic Aqua Parters) i Ningbo i Kina.

Landbasert er desidert størst i ordrereserven til AKVA group

For andre kvartal på rad er ordrereserven for landbasert større enn for sjøbasert, og i andrekvartal er den mer enn dobbelt så stor. Men ennå bidrar segmentet negativt for lønnsomheten.

Publisert Sist oppdatert

Teknologi- og utstyrsselskapet presenterte sine prestasjoner i andre kvartal fredag. 

Inntektene fra segmentet landbasert teknologi ble for AKVA group i andre kvartal på 174 millioner kroner (145).

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis -4 millioner (-41) og -6 millioner kroner (-45).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var -2,3 % (-28,5 %) og -3,7 % (-31,2 %).

I presentasjonen skriver de skriver om det landbaserte forretningssegmentet at det fortsatt er påvirket av en høy kostnadsbase sammenlignet med dagens aktivitetsnivå og av lavere lønnsomhet i deler av prosjektporteføljen.

- Resultatmarginene i denne delen av prosjektporteføljen ble nedskrevet betydelig i 2. og 3. kvartal 2022, hovedsakelig på grunn av kostnadsvekst, og vil løpe med en lavere resultatmargin frem til ferdigstillelse av 3. kvartal 2023.

Ordrereserve

Ordreinngangen for landbasert i Q2 2023 var på 1,062 millarder sammenlignet med 96 millione kroner i Q2 2022.

Ordrereserven endte på 1,905 milliarder kroner, mot 779 millioner i fjor.

Ordrereserven knyttet til landbasert teknologi (LBT)utgjør 66 % av total ordrereserve for selskapet ved utgangen av 2. kvartal.

Ordreinngang og ordrereserve for AKVA group per Q2 2023, fordelt på ulike segmenter.

Sammenlignet med ordrereserven for sjøbasert er den 2,3 ganger større.

Utsikter

Selskapet mener ordrereserven og finansiell stilling fortsatt er solid for selskapet som helhet og de mener det danner et godt grunnlag for å gjennomføre den organiske vekststrategien.

- Lakseprisene forventes å holde seg sterke drevet av redusert tilbud, skriver selskapet.

- Implikasjonene av innføringen av ny ressursskatt er usikre. Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt, spesielt i postsmoltmarkedet i Norge.

AKVA har som målsetning på minimum 4 milliarder kroner i omsetning og 6-8 % EBIT i 2024.

- AKVA vil fortsette å investere og forbedre sine løsninger, både innen sjøbasert, digital og landbasert teknologi, skriver de.