Her skal Cermaq bygge settefiskanlegg.

- Største RAS-kontrakt i Norge noensinne

Det er AKVA Group som har fått en kontrakt verdt rundt 700 millioner kroner. Men den kunne vært større. - Vi har nedskalert prosjektet på grunn av grunnrenteskatten, sier Cermaq.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group skriver i en børsmelding at de har fått tildelt av en ny RAS-kontrakt med Cermaq Norway for postsmoltanlegget på Sørøya i Finnmark. Anlegget skal kunne produsere 12 millioner postsmolt.

Den estimerte kontraktsverdien er minimum 60 millioner euro (ca 700 mill NOK).

Prosjekterings- og prosjekteringsarbeid starter umiddelbart.

Akva Group-sjef Knut Nesse sier til LandbasedAQ at de fortsatt er spent på hvordan markedet reagerer etter grunnrenteskatten ble innført.

- Denne kontrakten med Cermaq Norway representerer for AKVA den største kontrakten i Norge noensinne, og vil støtte opp under aktivitetsnivået i vår landbaserte virksomhet de neste årene, sier administrerende direktør i AKVA group, Knut Nesse.

Til LandbasedAQ forteller Nesse at det er litt tidlig å si hva som vil være reaksjonen i markedet etter at forslaget om grunnrenteskatt ble banket gjennom på Stortinget nylig.

- Det blir spennende å se på utviklingen i andre halvår. Denne kontrakten er veldig viktig for oss gitt størrelsen. Det sikrer aktiviteten videre og vi jobber kontinuerlig med å sikre nye kontrakter.

I en pressemelding fra Cermaq forteller de at anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse.

- Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser, skriver Cermaq.

Ble lagt på is da grunnrenteforslaget kom

Etter at forslaget om grunnrenteskatt ble lagt frem i fjor høst, ble det planlagte, landbaserte smoltanlegget i Hasvik kommune lagt på is på grunn av stor usikkerhet.

- Usikkerheten rundt effekten av valgt skattemodell og skattenivå vil påvirke investeringsnivået særlig knyttet til vekst. Tilgangen på smolt for eksisterende produksjon er imidlertid en betydelig flaskehals for dagens drift. Når landanlegget står ferdig blir vi i stand til å dekke dagens behov for smolt, men det tar ikke høyde for noen økning i produksjonen, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør for Cermaq Norge.

Vil styrke fiskehelse

Det planlagte anlegget i Hasvik på Sørøya skal produsere postsmolt.

- Større settefisk er bra for både fiskehelse og fiskevelferd fordi den blir betydelig mer motstandsdyktig. I tillegg vil den klare seg med én vinter i sjøen i stedet for to. Det betyr færre avlusinger og mindre stress, noe som vil være veldig positivt for fiskehelsen, sier Snorre Jonassen, prosjekteier for det nye anlegget i Hasvik.

Cermaq vil ta i bruk teknologi som øker biosikkerhet og fiskevelferd og dermed reduserer fare for sykdom betydelig. På miljøsiden vil anlegget bli Cermaqs mest energieffektive i drift.

Har skalert ned anlegget

- Gitt smoltbehovet vårt er det avgjørende å øke egen smoltproduksjon, uavhengig av skatteregime. Samtidig har vi skalert ned prosjektet fordi rammebetingelsene fremover er usikre slik vi opplever det, sier Ellekjær.

Produksjon av smolt antas å starte i 2026.

- Vi starter nå prosjektering av anlegget og iverksetter grunnarbeider i løpet av kort tid for å klargjøre tomten før vinteren. Dette er det første smoltanlegget Cermaq bygger i Vest-Finnmark, og vil gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune. Det vil styrke virksomheten vår i regionen og bidra til mer aktivitet i Hasvik kommune, sier Jonassen.