Slik skal anlegget til Nordic Aqua Partners bli.

Henter 100 millioner mer til landbasert matfiskoppdrett - slik gikk det i Q3

Nordic Aqua Partners melder at de opplevde god operasjonell ytelse i tredje kvartal. Fiskehelsen og velferden var god, og den første batchen med fisk nådde en gjennomsnittsvekt på 2,1 kg ved midten av november. Samtidig med at kvartalsrapporten ble sluppet opplyste de også om at de hadde gjort en emisjon som innbrakte 100 millioner NOK. 

Publisert Sist oppdatert

Fase 1 av selskapets kinesiske landbaserte lakseoppdrettsprosjekt er nær fullført, og med nåværende vekstrate forventes første slakt fra anlegget mot slutten av Q1 2024. 

- Tredje kvartal 2023 var nok et begivenhetsrikt kvartal for Nordic Aqua. Generelt gikk produksjonen som planlagt, og fiskehelsen forblir sterk. Vi fortsatte det viktige arbeidet med å øke ledelseskapasiteten og ekspertisen vår mens vi fortsetter å vokse, sier CEO Ragnar Joensen i en kvartalsmelding.

Han sier videre at den overordnede statusen ved slutten av tredje kvartal er at Nordic Aqua-teamet, med sterk støtte fra lokale myndigheter og i samarbeid med ledende industrielle partnere, er posisjonert for den første slaktingen mot slutten av første kvartal 2024.

- Biologiske resultater er gode for alle batchene, med en dødelighet under 1 % fra 150 gram til 2,1 kg og ingen tegn til modning. Veksten forblir sterk, og per midten av november var total biomasse 997 tonn, sier Joensen. 

Tanken med den største fisken har en gjennomsnittsvekt på 2,8 kg og forventes å nå slaktevekt på 5,3 kg innen mars 2024 med nåværende vekstrater. 

Nordic Aqua forventer å nå full produksjonskapasitet i løpet av første kvartal 2024, med totalt 8 batcher i produksjon samtidig. 

- Kompetanse og organisatorisk kapasitet er kjerneelementer for å lykkes med utviklingen av landbasert lakseoppdrett. Nordic Aqua fortsetter å utvikle organisasjonen, og i løpet av kvartalet gjorde selskapet flere nye ansettelser som tilførte vital kompetanse på tvers av organisasjonen, legger han til.

Høydepunkter i Q3 2023 

 • God drifts- og biologisk ytelse for alle partier
 • God fiskehelse og velferd, <1% dødelighet, og ingen tegn til modning
 • Biomasseproduksjon i Q3 på 397 tonn. Total biomasse på 610 tonn ved kvartalsslutt
 • Batch 1 nådde en gjennomsnittsvekt på 2,1 kg, første slakt forventes i mars 2024, og full kapasitet fra mai 2024
 • Pros2esstekologi for Fase 1 levert til rett tid til en total CAPEX på 53 millioner euro
 • Styrket kommersiell og operasjonell kompetanse gjennom nyansettelser
 • Styrket økonomisk kapasitet og fleksibilitet gjennom en økning på 100 millioner NOK i kapital 
 • Tilgjengelig likviditet på 36,5 millioner euro per 30.09.23  

Utsikter 

Operasjonell ytelse og prosesser utvikler seg i tråd med planen, og Nordic Aquas ambisjon om første slakt i mars 2024 står fast. 

Fase 1 av Nordic Aquas kinesiske lakseoppdrettsanlegg er nær fullført, og selskapet jobber for øyeblikket med å optimalisere den endelige utformingen av RAS-systemene for vekst i fase 2, som vil doble kapasiteten til 8 000 tonn. 

Undersøkelser av en akselerert utvidelse til trinn 3 på 20 000 tonn er også godt i gang, og en endelig beslutning vil bli tatt i løpet av andre halvdel av 2024.

- Finjustering av teknologi og prosesser for å forbedre produksjonen og forkorte produksjonssykluser er en kontinuerlig prosess i Nordic Aqua, og operasjonell fremragende og kontroll vil alltid prioriteres for avansert prosjektutvikling, melder de. 

Selskapet har bestemt seg for å bruke mer tid på optimalisering av vekst i RAS-systemene. Derfor forventes de første innsatsene for fase 2 å være i Q3 2024 med første slakting i Q3 2026. 

Hentet mer egenkapital

Nordic Aqua er fortsatt i en utviklingsfase uten operativ (høst) aktivitet, og selskapet estimerer et økonomisk tap på rundt 6 millioner euro for 2023. 

- Nordic Aqua har solid finansiering. Imidlertid, siden vi opererer i en bransje med mange risikoer knyttet til både markedsutvikling og biologi, har styret besluttet å øke likviditeten med ytterligere 100 millioner NOK i ny egenkapital, for å øke operasjonell fleksibilitet og etablere en økonomisk buffer.

Kapitaløkningen er allerede gjennomført. 

Følgende eksisterende investorer har tegnet seg for og blitt tildelt andeler i emisjonen:

 • Israel Corporation LTD (eier ~9,23 %) forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for og ble tildelt andeler tilsvarende NOK 9,23 millioner. 
 • Aino AS (medlem av selskapets styre («Styret») Aino Olaisen eier ~1,09 %) forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for og ble tildelt andeler tilsvarende NOK 2,18 millioner
 • Maringto AS (styreleder Atle Eide eier ~0,77 %) forhåndsforpliktet seg til å tegne seg for og ble tildelt andeler tilsvarende NOK 1,54 millioner.
 • Kontrari AS (representert i Styret av Vegard Gjerde eier 25,96 %) ble tildelt andeler tilsvarende NOK 62,7 millioner.