Tytlandsvik Aqua ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland.

Solid vekst hos Tytlandsvik Aqua

Effekten av nye avdelinger i full drift merkes på omsetningen til Tytlandsvik Aqua. De økte inntektene siden i fjor med nær 50 %.

Publisert Sist oppdatert

Tytlandsvik Aqua AS driver med produksjon av stor laksesmolt på land i Hjelmeland kommune i Rogaland. Selskapets første byggetrinn på postsmoltanlegget med fremtidens resirkuleringsteknologi ble ferdigstilt i 2019 og har nå produksjonskapasitet på 4500 tonn postsmolt pr år.

Selskapet eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler.

De økte omsetningen sin i 2022 til 323 millioner fra 216 millioner året før. Det året ble den siste hallen i byggetrinn tre tatt i bruk i april, så 2022 var førte året med full drift hele kalenderåret.

- Vi fikk full effekt av ny hall i 2022, slik at vi nå har tre haller i drift. Dermed leverte vi 4500 tonn til sjøanlegg i i 2022, sier daglig leder Nils Viga i en kommentar til LandbasedAQ.

Styret i selskapet skriver i årsberetningen at produksjon og tilvekst i postsmoltanlegget har vært tilfredsstillende gjennom 2022.

Tytlandsvik Aqua AS

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning323216
Driftsresultat4936
Driftsmargin15 %17 %
Res.f.skatt3425
EK-andel %21 %21 %

Nøkkeltall for 2022 og 2021

- Selskapet arbeider for kontinuerlig forbedring av biologiske prestasjoner. God fiskehelse gir grunnlag for god biologisk tilvekst og god kostnadskontroll, legger de til.

Selskapet ble i 2021 nominert til Fiskevelferdsprisen for sin høye overlevelse. Nils Viga bekrefter overfor LandbasedAQ at de fortsatt har lav dødelighet på fisken.

Ved utgangen av 2022 hadde selskapet 23 fast ansatte, hvorav 18 menn og 5 kvinner. I tillegg leier selskapet inn daglig leder og prosjektleder til byggeaktivitetene.

- Selskapet hadde 21 årsverk i 2022 og forventer økt bemanning de kommende årene, heter det i årsberetningen.

Styret foreslår at resultatet etter skatt på kr 26.504.384 for 2022 disponeres overført til annen egenkapital i sin helhet.

Fremtidsutsikter

Tytlandsvik Aqua sier de på tross av utfordringene med covid-19, krig i Europa og økonomisk uro, ser lyst på fremtidsutsiktene og utvider anlegget i tråd med vekstplaner.

- Selskapet har kontraktfestet salg av forventet produksjon av postsmolt i årene framover og ser økt interesse i markedet for postsmolt generelt.

Plan for videre utbygging

Tytlandsvik Aqua opplyser på sine hjemmesider at de har en generalplan hvor det er prosjektert inn seks postsmolt-haller med en produksjonskapasitet på 1500 tonn pr/år. Infrastruktur er tilrettelagt for disse seks hallene.

- Vi startet å bygge infrastruktur, to produksjonshaller og administrasjonsbygg høsten 2017. Januar 2019 startet vi opp med produksjon i de to første hallene.

Bygging av Hall 3 ble startet vinteren 2020. April 2021 ble denne satt i produksjon.

- Planen videre er å bygge hall 4, 5 og 6 med 1,5 til 2 års mellomrom. Planen er at anlegget vil være ferdig utbygget rundt 2025, skriver de.

- Men allerede i høst (2023) utvider vi med ytterligere en hall som vil produsee 1500, legger daglig leder Viga til.