Proximar Seafoods fasilitet ved foten av Fujifjellet i Japan.

Proximar i dialog med ny investor

Proximar trenger 165 millioner ekstra for å dekke økte kostnader. Nå melder de at de har en ny investor som kan være med på å dekke inn deler av beløpet. 

Publisert Sist oppdatert

Proximar kommuniserte i Q3-rapporten, som kom i november, et gjenværende finansieringsbehov på ca. 165 millioner kr, grunngitt i forventede høyere driftskostnader, finanskostnader og økte investeringer (CAPEX).

Selskapet har siden kvartalsrapporten for tredje kvartal identifisert gjeldsløsninger for å dekke deler av finansieringsbehovet og følgelig et gjenværende behov for egenkapital på omtrent NOK 85 millioner, hvorav NOK 40 millioner allerede er forpliktet av enkelte aksjonærer.

- I tillegg er vi i en positiv dialog med en potensiell ny, høykvalitets, langsiktig investor og har mottatt en indikasjon på interesse fra en slik investor om å delta med et betydelig beløp i en potensiell ny aksjeemisjon, og selskapet vil som et resultat nå starte dialoger med andre eksisterende aksjonærer og nye investorer, skriver nå selskapet i en børsmelding.

- Ettersom selskapet nå vurderer ulike finansieringsalternativer, er det betryggende at forretningscasen har styrket seg ytterligere i år etter økte forward-priser for atlantisk laks og økte transportkostnader til Japan. Samtidig er produksjonen godt på vei til å møte våre volummål, sier administrerende direktør i Proximar, Joachim Nielsen i meldingen.

Selskapet har engasjert ABG Sundal Collier og Pareto Securities som finansielle rådgivere i prosessen.

Se video fra anlegg og operasjoner oppdatert høsten 2023. Kilde: Proximar Seafood

Tror på en god økonomi

Den nåværende Fishpool Forward Price for 2024 og de transportrelaterte kostnadene for atlantisk laks til Japan tilsvarer en relevant salgspris på omtrent NOK ~145 / kg. Sammenlignet med nylig oppdaterte estimater for produksjonskostnader, forventer Proximar en produksjonskostnad på rundt NOK 59/kg (på EBITDA-nivå).

- Derfor forventer vi en sunn økonomi fra starten av første slakting og fremover, med mål om å nå full utnyttelse og produksjonsvolumer på 5 300 tonn/år i 2027. Proximars forretningscase forblir solid og er godt posisjonert til å dra nytte av betydelig kostnadsfordel ved lokal produksjon, skriver de videre.

- Jeg er fornøyd med måten Proximar utvikler seg trinnvis mot den første slaktingen neste år. Vi ser frem til den kommende overføringen av de første fiskene til vårt 25 000 kvm matfiskavdeling i desember og ser god ytelse i produksjonen vår, der batch 1 nettopp har passert 450 gram, fortsetter Nielsen.

Høydepunkter fra den oppdaterte selskapspresentasjonen:

  • Proximars landbaserte lakseanlegg i Japan er i drift, med 9 batcher som for tiden er i produksjon
  • Fisken i batch #1 er ca. 450 g, og total biomasse er omtrent 30 tonn
  • Proximar er flere år foran konkurrentene i Japan og vil høste den første fisken i Q3 2024
  • 10-årig salgs- og distribusjonsavtale på plass med Marubeni Corporation
  • Industrielle investorer som støtter selskapet, inkludert Grieg, Daimyo, Nutreco og Marubeni
  • 8,8 milliarder (ca. NOK 650 millioner) syndikert lån ledet av Mizuho Bank i Japan
  • Gjenværende finansieringsbehov på NOK 165 millioner for økte investeringer (CAPEX), driftskostnader/arbeidskapital og finanskostnader.
  • Investert kapital til dags dato er NOK 1 560 millioner