Proximar signerer Japans første «blå-bærekraftlån» med tre japanske banker

Proximar Seafood AS har gjennom sitt datterselskapet i japan Proximar Ltd. signert Japans første "blå bærekraftslån" ". Bedriftslånet på 8,8 milliarder JPY (ca. 680 millioner kroner) er utstedt av et syndikat av tre av de største japanske bankene; Mizuho Bank Ltd, Shizuoka Bank og Development Bank of Japan.

- Å signere dette blå bærekraftslånet i Japan beviser vårt sterke engasjement for bærekraftig fiskeri, lakseoppdrett og matforsyning. I tillegg til at det bringer oss til vårt mål på ca. 45 prosent gjeldsgrad til attraktive vilkår, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar Seafood.

Renten er satt til under 5 prosent.

Mizuho Bank er en av Japans største og har sitt hovedkontor i Otemachi Tower som ligger i bydelen Chiyoda, som er Tokyos finansdistrikt.

Inntektene av lånet vil bli brukt til å finansiere utviklingen av Proximars landbaserte RAS-anlegg for atlantisk laks i Japan. Lånet vil bli delt i to utbetalinger, hvor den første utbetalingen vil bli utført i april, og den andre vil komme ved overtakelse av postsmolt-bygget i tredje kvartal 2023.

Blå bærekraftslån tar spesifikt mål nr 14 (Livet under vann) i FNs bærekraftsmål for å finansiere prosjekter som fremmer havbevaring og bærekraftig fiskeri.