Laksen hos Salmon Evolution på Indre Harøy er behandlet med ferskvann og den forøkte dødeligheten er håndtert.

Har fått kontroll på AGD-dødeligheten

I slutten av april meldte Salmon Evolution om økt dødelighet knyttet til akutte gjelleproblemer. Nå forteller de at de har fått kontroll på situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

- Den økte dødeligheten som ble rapportert ultimo april ble utløst av AGD, forårsaket problemer med gjellehelsen og er en viktig påminnelse om det biologiske aspektet ved operasjonen. Det skriver selskapet i sin førstekvartalsrapport.

Selskapet skriver de har tatt raske og hensiktsmessige tiltak for å rette opp situasjonen, inkludert reduserte temperaturer og fôring, økt UV-dosering på inntaksvann, hurtig utslakting av batch 2 i et historisk sterkt marked og fullført ferskvannsbehandling av alle gjenværende fiskegrupper.

Ferskvannsbehandlingen ble utført ved hjelp av to brønnbåter som ble innleiet for en uke. Brønnbåtene lå utenfor anlegget og produserte ferskvann som så ble pumpet inn i anlegget. Fisken ble derfor ikke håndtert under behandlingen.

Behandlingen ble avsluttet 19. mai. Behandlingen ble utført ikke bare på de gruppene av fisk med økt dødelighet, men som et forebyggende tiltak på all fisk.

Selskapet opplyser at selv med fiskestørrelser som var mindre enn man ønsket, så fikk man en snittpris på batch-2 fisken på 95 kr/kg. Superiorandelen var også høy med 93 %.

- Ferskvannsbehandlingen ser ut til å ha hatt god effekt, og situasjonen stabiliserer seg nå med daglig dødelighet tilbake til normale nivåer etter ferskvannsbehandling. Selskapet har også begynt å fôre i hele anlegget igjen og følger situasjonen nøye, skriver de.

Videre har selskapet iverksatt en rekke tiltak for å minimere risikoen for at en slik hendelse skal skje i fremtiden.

Dette inkluderer blant annet kapasitet for ferskvannsproduksjon på stedet som skal installeres i løpet av de neste par ukene, redusere responstiden til et minimum fremover og også muliggjøre forebyggende ferskvannsbehandlinger, for eksempel i forbindelse med fiskeoverføringer.

Under presentasjonen av kvartalsrapporten sa administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen, at dette vil bil et mobilt anlegg som de vil leie, i første omgang for seks måneder, før man evaluerer videre om dette er nos man skal anskaffe permanent. Han anslår kostnaden til denne leien til å være en "moderat kostnad" på "noen få millioner kroner".

Når det gjelder kostnaden for hele hendelsen sa han videre at det ennå er litt tidlig for å si dette nøyaktig, men understreket at det ikke var snakk om betydelige summer, da dødeligheten tross alt ikke hadde vært stor men som han kalte det; forøket.

- Lakseoppdrett er en kompleks operasjon og uventede ting kan og vil skje, noe som understreker viktigheten av å ha en sterk og dyktig organisasjon. Hendelsen demonstrerte verdien av å være lokalisert i hjertet av havbruksklyngen med solid tilgang på kompetente folk og leverandører og relevant infrastruktur, påpeker selskapet.

I pressemeldingen fra selskapet sier Schaug-Pettersen han er glad for å se at de avgjørende handlingene som er tatt de siste ukene nå stabiliserer situasjonen og gjør selskapet i stand til å gå tilbake til produksjonsmodus.

- Den vellykkede gjennomførte ferskvannsbehandlingen gir også uvurderlig driftserfaring som vil styrke våre evner til å takle utfordringer fremover, sier han.

Høydepunkter i Q1

  Men det har også skjedd hyggeligere ting på anlegget til nå i år. Av høydepunkter fra førstekvartal lister selskapet følgende punkt:

 • Fortsatt produksjonsoppgang på Indre Harøy. Batch 5 på lager i februar og all-time high biomasseproduksjon i mars.
 • Fokus på internasjonale ekspansjonsplaner, både i Sør-Korea og Nord-Amerika.
 • Indre Harøy fase 2 forberedelser pågår – tydelige tegn på normalisering i byggemarkedet
 • Signert avtale med DNB og Nordea om ny grønn gjeldsfinansieringspakke på til sammen 1.550 millioner kroner knyttet til fase 1 og 2 på Indre Harøy.
 • Tilgjengelig likviditet på 454 millioner kroner per 31. mars 2023 inkludert kommitterte ubenyttede kredittfasiliteter.
Selskapet hadde tidenes høye biomasseproduksjon i mars med om lag 320 tonn i netto biomasseøkning (~740 tonn totalt for Q1). Stående biomasse var på nesten 1500 tonn ved utgangen av 1. kvartal.

Og av hendelse etter kvartalets utløp – utenom AGD-hendelsen lister de følgende:

 • Fullført overtakelse av de to siste gjenværende tankene i fase 1 på Indre Harøy 17. april 2023. Total capex for fase 1 per Q1 oppgis nå til 1,65 milliarder kroner.
 • Gjennomførte 525 millioner kroner rettet emisjon 18. april 2023 som en del av Indre Harøy fase 2-finansiering.
 • Økningen i biomasseproduksjonen fortsatte i første kvartal med at konsernet hadde en netto biomasseproduksjon på rundt 740 tonn og all-time high biomasseproduksjon på rundt 320 tonn bare i mars. Per 31. mars 2023 hadde selskapet en total stående biomasse på nesten 1500 tonn.
 • Fase 1 av Indre Harøy ble avsluttet i april 2023.

- Med alle de 12 tankene ferdigstilt, vil dette gi mulighet for en effektivisering av produksjonsprosessen med begge produksjonslinjene i full drift. De forberedende aktivitetene for fase 2 fortsatte i kvartalet. Selskapet har ikke gitt noen kontraktsmessige forpliktelser, men er i avanserte forhandlinger med entreprenører for fase 2 bygging. Planen er å starte byggingen i løpet av andre halvdel av 2023.

Sør-Korea og Nord-Amerika

Arbeidet med de internasjonale ekspansjonsplanene i Sør-Korea gjennom K Smart Farming og i Nord-Amerika fortsatte i kvartalet.

- 90 % designgjennomgang for smoltlokaliteten i Sør-Korea ble fullført som planlagt og arbeidet med påvekstlokaliteten er intensivert.

Parallelt fortsatte tillatelsesprosessene med viktige avklaringer mottatt med hensyn til sentrale tillatelser.

I Nord-Amerika fortsetter selskapet å evaluere identifiserte potensielle produksjonssteder, samt opprettholde dialog med ulike interessenter, både offentlige og private.

Oppsummering og utsikter

Siden oppstarten ved Indre Harøy-anlegget for ca. 14 måneder siden, har selskapet gradvis trappet opp produksjonen og totalt fem batcher er satt inn. To smoltutsettinger er planlagt i andre kvartal, og ytterligere tre er planlagt i andre halvdel av 2023. Selskapet teller nå 65 personer i hele organisasjonen.

- Salmon Evolution fortsetter å se et betydelig etterspørselsvekstpotensial for laks, og selskapet mener at landbasert oppdrett må spille en viktig rolle sammen med konvensjonelt oppdrett for at næringen skal kunne utnytte etterspørselspotensialet. Med fase 1 ved Indre Harøy nå gjennomført og med en sterk finansiell plattform, er Salmon Evolution i en unik posisjon til å fortsette å lede og forme utviklingen av denne næringen, skriver de.

Selskapet slaktet ikke fisk i førstekvartal.