Skardalen Settefisk

Wilsgårds settefiskselskap i minus

Det ble røde tall på Skardalen Settefisk for fjerde år på rad.

Publisert Sist oppdatert

Skardalen Settefisk

Selv om driftsinntektene økte med 50 % (fra 11 til 17 millioner kroner), økte også kostnadene, så det ble nok et driftsresultat på minussiden. Riktignok ble det redusert fra minus 5,3 millioner i 2021 til minus 3,7 millioner i 2022.

Skardalen SetterfiskAS

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning1711
Driftsresultat-4-5
Driftsmargin-22%-47%
Res.f.skatt-4-6
EK-andel %32 %39 %

Selskapet er eid ca. 84,5 % direkte og indirekte av Wilsgård Fiskeoppdrett, mens SalMar kontrollerer resten.

Skardalen ligger Kåfjord Kommune og ble kjøpt som et mindre settefiskanlegg av Wilsgård i 1994.

Wilsgård skriver på sine egne hjemmesider at de har brukt årene til å bygge opp anlegg og produksjon.

- I dag fremstår Skardalen Settefisk AS som et moderne settefiskanlegg som benytter både resirkuleringsteknologi (RAS) og gjennomstrømningsteknologi.

Anlegget har i dag 8 medarbeidere og en årlig kapasitet på 2,5 millioner smolt. Fisken skal ifølge selskapet være 100 gram i snitt før den leveres.

Daglig leder, Tom Rune Sandstrand, sier i en kommentar til LandbasedAQ at de har hatt litt produksjonsutfordringer, først pga triploid fisk i produksjon.

- Vi har utsatt utbygging som har gitt for lav kapasitet, og vi har hatt noen utfordringer med rognmaterialet vi har fått inn i anlegget, sier han.

Skardalen Settefisk