CEO Knut Nesse og CFO Ronny Meinkøhn under Q4 2022-presentasjonen.

Tror det kan løsne i postsmolt-segmentet etter sommeren

AKVA groups CEO, Knut Nesse tror ikke nye kontrakter for postsmoltanlegg vil inngås før grunnrenteskatten er vedtatt og man får det han kaller en ny normal. Men da kan det fort løsne. – Vi jobber med flere nye mulige prosjekter enn vi har gjort før, sa han under selskapet fjerdekvartalsfremleggelsen fredag.

Publisert Sist oppdatert

Det landbaserte segmentet har gitt Bryneselskapet utfordringer etter at grunnrentesjokket kom på morgenen 28. september.

- Inntjeningen i Land-Based-segmentet vårt er under forventningene og uakseptable i Q4, det sier seg selv.

  • Der man i Q4 2021 hadde en EBITDA-margin i landbasert-segmentet på 5,3 % hadde denne sunket til minus 16,8 % i Q4 2022.
  • Omsetningen på 161,2 millioner kr. er omtrent som den var i Q4 2021 (158,9 mill kr).
  • Ordreinngangen for landbasert i kvartalet var på 34 mill kr, mot tilsvarende 167 millioner kroner i Q4 2021.
  • Og ordrereserven var på 683 mill kr mot 812 mill kr.

På onsdag ble det kjent at selskapet hadde inngått en RAS-kontrakt på 40 millioner euro med Nordic Aqua Partners (NOAP) i Kina for fase 2 av prosjektet på 40 millioner euro, så ordrereserven er nå oppe i ca. 1,1 mrd kr.

- Det meste av ordrereserven på 682 mill kr er 40 % gamle kontrakter, der vi ikke kan justere for kostnadsøkninger. Alt dette vil imidlertid bli ferdigstilt i 2023. De siste 60 % er inngått de siste to årene. Vi endret kontraktsprisnippene våre fra 2021 av så med disse kan vi justere for kostnadsøkninger, sa Nesse.

Han opplyste at fase 1 av NOAP-prosjektet er av en slik type med faste priser, men at den nye kontrakten kan justeres om prisnivået går opp – eller ned.

- Derfor vil effekt fra gamle kontrakter bli gradvis mindre, men de vil påvirke 2023-resultatet, sa han.

Knut Nesse ser lysere på fremtiden.

Avventer den nye normalen

Markedet for postsmoltprosjektet i Norge karakteriserer Nesse som fremdeles på vent, når det kommer til det å signere nye kontrakter som følge av grunnrenteskatten.

- Vi vet ikke mer enn andre. Proposisjonen kommer i mars, og vedtaket forventes i juni, og så vil vi få en ny normal, hva nå det måtte være.

Han sier det imidlertid er mye aktivitet som skjer når det kommer til postmolt prospekter.

- VI forventer fremdeles mye av dette segmentet, selv om det er en stopp. Jeg forventer at vi inngår nye kontrakter etter sommeren. Det er viktig å nevne at på tross av grunnrenteskatten er det mye interesse for postsmolt og antallet prospekt vi jobber med er mange flere enn før. Jeg forventer ikke at nye kontrakter inngås før etter sommeren, men vi jobber med 8-10 prosjekter, som er mye mer enn før. Jeg tror at markedet løsner når vi får en ny normal. Derfor fortsetter vi også med høyere kapasitet enn vi trenger for å håndtere de pågående prosjektene, sa Nesse.

Satser på et bredere segment

AKVA group har så langt primært vært en RAS-leverandør når det kommer til landbasert. Nå vil de staste bredere og bli en komplett anleggsleverandør.

- Vi satser tungt innen innovasjon utenfor bare RAS-biten. Vi vil også bli en komplett leverandør av alt som kreves for å drive et RAS-anlegg, slik som fôring, fisketanker, fiskehåndtering og så videre. For eksempel er vår nyutviklete fôringsløsning er en del av både fase 1 og fase 2 av NOAP-prosjektet, så det er noe vi nå kommersialiserer. Og vi vil fortsette med andre kommersialiseringslanseringer fremover, sa han.

Ser lavere vekst og høye priser freomver

Knut Nesse har skrudd ned sine egne forventninger til hvor mye laks som oppdrettsnæringen globalt vil produsere fremover.

- Vi har oppdatert vår syn på 2030 utsiktene, der vi har nedgradert forventing til samlet global produksjon i 2030 fra 4,6 millioner tonn (rund vekt) til 4,2 millioner tonn.

For 2022 er det tilsvarende tallet 2,9 millioner tonn.

- Vi ser et langsomt opptak av ny oppdrettsteknologi, ikke minst for landbasert. I perioden frem til 2025 vil det derfor ikke komme signifikant volumvekst fra ny teknologi. Fra 2025 til 2030 kan det komme noe, men langt mindre enn hva alle trodde bare for et par år siden, sa han.

Kombinert med det han kaller mye motvind internasjonalt, også i Chile og ikke minst her hjemme med grunnrenteskatt, så vil resultatet være at investeringene og teknologiutviklingen går ned.

- Imidlertid tror jeg at man kan få til 30 % vekst bare på eksisterende tillatelser ved å benytte stor postsmolt – opp til et kilo.

Men om Nesse får rett og det blir begrenset vekst fremover vil det bare bety en ting.

- Lakseprisene vil forbli sterke, sa han.