Utgraving av flere basseng hos Andfjord Salmon per Q3 2023

Andfjord Salmon: Vi blir ferdig en måned foran skjema

Byggearbeidene på Andfjord Salmons landbaserte lakseanlegg på Kvalnes pågår for fullt, og selskapet kunngjør i dag at de forventer at utgravingen av bassenggropene for den pågående utbyggingen skal være fullført i løpet av første kvartal 2024 - ett kvartal foran skjema.

Publisert Sist oppdatert

 - Planen var å fullføre utgravingen av de neste 12 bassenggropene innen utgangen av andre kvartal 2024. Akkurat nå ser det ut til at vi vil avslutte dette arbeidet i løpet av første kvartal neste år - en flott start på utbyggingen vår på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en tredjekvartalsmelding.

Per i dag har arbeidet med utgraving av bassenggropene nådd 80 prosent ferdigstillelse, opp fra 35 prosent ved utgangen av august.

I løpet av første kvartal neste år vil entreprenørene være klare til å starte byggingen av de fire første bassengene, noe som vil øke Andfjord Salmons produksjonsvolum til 8 000 tonn (HOG) i 2025. 

Andfjord Salmon sikter mot en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn (HOG) på Kvalnes gjennom en gradvis økning i volumet mellom 2025 og 2030.

Per i dag har arbeidet med utgraving av bassenggropene nådd 80 prosent ferdigstillelse. Nå tror man at man skal kunne være ferdig i første kvartal neste år.

Havn og vannveier

I den innledende byggefasen utvikler Andfjord Salmon også større fellesinfrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjon på 40 000 tonn på Kvalnes.

Andfjord Salmon har valgt en massebalansemetode for den pågående utbyggingen, der utgravde masser fra bassenggropene og vannveiene brukes i utviklingen av en ny havn på Kvalnes. Dette reduserer ifølge selskapet betydelig driftskostnadene og CO₂-utslippene forbundet med utbyggingen.

De utgravde massene fra bassenggropene og vannveiene brukes i utviklingen av en ny havn på Kvalnes.

På det angitte havneområdet på Kvalnes vil de utgravde massene brukes til å utvikle en kai og en molo. Per i dag står denne arbeidsstrømmen for 20 prosent ferdigstillelse, drevet av god fremgang fra utgravingen av bassenggropene.

Vannveiene skal kunne støtte gjennomstrømming til en årlig produksjon på 40 000 tonn på Kvalnes.

Arbeidsstrømmen for inn- og utløpsvannveier har nådd 5 prosent ferdigstillelse, opp fra 1 prosent ved utgangen av august.

- Fremgang foran skjemaet i de tidlige stadiene gir økt fleksibilitet for de påfølgende arbeidsstrømmene. Det reduserer risikoen knyttet til utbyggingen og reduserer sannsynligheten for uønskede kostnadsoverskridelser. Byggeprestasjonen så langt er svært oppmuntrende, sier Martin Rasmussen videre.

Finansielle resultater Q3 2023

Tidlig i tredje kvartal gjennomførte Andfjord Salmon sin første lakseslakting.

Overlevelsesrate var på 97,5 prosent og en superiorandelen var på 91,1 prosent. 

Den totale biomassen av atlantisk laks nådde 646 tonn, tilsvarende omtrent 530 tonn HOG.

Etter den første slakten og påfølgende salg av fisken, leverte Andfjord Salmon driftsinntekter på 27,7 millioner kroner i tredje kvartal 2023, opp fra null i samme kvartal i fjor. 

Selskapet fikk et driftstap på 28,2 millioner kroner i tredje kvartal, mot et tap på 17,6 millioner kroner i samme periode i 2022. 

Totalt genererte Andfjord Salmons første slakting inntekter på 37,3 millioner kroner.