Laks fra den første slaktingen til Andfjord Salmon.

Så mye fikk Andfjord Salmon for den første laksen sin 

Andfjord Salmon slaktet i andre kvartal ut fisken sin ved Kvalnes. Nå forteller de hva de fikk for den.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet nådde en betydelig milepæl i juni/juli da de fullførte sin første slakting av atlantisk laks.

Resultatene viste ifølge en halvtårsmelding fra selskapet en overlevelsesrate på 97,5 % og en superior-andel på 91,1 %.

Den totale biomassen av atlantisk laks som ble slaktet var på 646 tonn, tilsvarende omtrent 530 tonn (HOG), med en gjennomsnittsvekt på omtrent 3,4 kilogram per fisk.

Den første slaktingen genererte inntekter på NOK 37,1 millioner, hvorav NOK 27,5 millioner vil bli bokført i tredje kvartal dette året.

Det gir en laksepris på ca. 70 kr/kg (HOG) for alt. NB! Dette tallet kan ikke direkte sammenlignes med den offisielle spotprisen eller NASDAQ-prisen, da den oppgis kun for superiorandelen.

Ettersom mye av inntektene for slaktingen bokføres for tredje kvartal, er driftsinntektene for andre kvartal oppgitt til 9,6 millioner kr, sammenlignet med null på samme tidspunkt året før. Samtidig melder de et driftstap på NOK 18,1 millioner i samme kvartal, noe som gjenspeiler kostnadene knyttet til ekspansjonen.

Selskapet forteller timingen av slaktingen ble strategisk valgt for å redusere risikoen knyttet til prosjektgjennomføringen for Andfjord Salmons ekspansjonsplan ved Kvalnes, med forventninger om høyere gjennomsnittlige slaktevekter i fremtidige batcher.

Administrerende direktør Martin Rasmussen forteller i halvårsrapporten om positive tilbakemeldinger fra kunder angående kvaliteten på laksen.

Filet fra fisk fra den første slaktingen til Andfjord Salmon. Tilbakemeldingene fra kundene var gode ifølge selskapet.

Andfjord Salmon har ifølge halvårsrapporten tatt betydelige steg i løpet av andre kvartal 2023 og påfølgende måneder for å realisere sin langsiktige ambisjon om en total produksjonskapasitet på 40 000 tonn (HOG) ved anlegget på Kvalnes på Andøya.

I juni kunngjorde selskapet en forpliktelse om bankfinansiering på totalt NOK 900 millioner, inkludert NOK 825 millioner i ny finansiering og refinansiering av eksisterende gjeld på NOK 75 millioner. Disse midlene er avgjørende for å sikre selskapets mål om gradvis å øke produksjonskapasiteten til 40 000 tonn (HOG) mellom 2025 og 2030, med et innledende mål på 8 000 tonn (HOG) satt for 2025.

Videre fullførte Andfjord Salmon vellykket en emisjon av nye aksjer, og hentet inn omtrent NOK 615 millioner.

- Flere av selskapets største aksjonærer er med i denne private emisjonen, noe som understreker deres tillit til selskapets vekstutsikter, sier selskapet.

I den innledende byggefasen fokuserer Andfjord Salmon på å øke produksjonskapasiteten til 8 000 tonn samtidig som de utvikler felles infrastruktur, inkludert vannveier og havnefasiliteter, for å lette fremtidig produksjon på 40 000 tonn ved Kvalnes.

Utover Kvalnes jobber selskapet også aktivt med å utvikle to andre steder, Breivik og Fiskenes, på Andøya. Andfjord Salmons langsiktige ambisjon strekker seg til å oppnå en samlet produksjonsvolum på 90 000 tonn fra alle tre steder.

Med omfattende forberedelser og utplassering av personell og utstyr i løpet av sommeren er nå grunnarbeidene på Kvalnes nå i full gang. De utgravde massene brukes effektivt til utvikling av havne- og kaiområder, noe som bidrar til kostnadseffektivitet og reduserte CO2-utslipp under byggeprosessen.

Forberedende arbeid med sprenging og utgraving av vannveier startet som planlagt tidlig i september.