Laksen i bassenget til Andfjord Salmon har passert 3 kg per mai 2023.
Laksen i bassenget til Andfjord Salmon har passert 3 kg per mai 2023.

Passert milepæl på størrelse -fortsatt høy overlevelse på fisken

Gjennomsnittsvekten på laksen i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, Andøya, har nådd 3 kilo.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er veldig stolte av vår biologiske ytelse, spesielt i den kalde årstiden. Veksten og fiskevelferden er over våre forventninger, forklart av gode bassengforhold og kolleger som besitter lang erfaring og kompetanse fra lakseoppdrett. Vi har i løpet av de siste par årene også vært vitne til økt appetitt fra laksen ettersom havtemperaturen øker, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en pressemelding fra selskapet.

Høy overlevelse

Per 1. mai 2023, ti måneder etter utsetting av smolt, var overlevelsesraten 98 prosent. Så langt i 2023 har den månedlige dødeligheten vært 0,1 prosent i gjennomsnitt.

Fiskenes helse og velferd er ifølge selskapet fortsatt god i bassenget, som drives med 100 prosent gjennomstrømningssystem.

- Den uavhengige fisketjenesten Åkerblå gjennomfører fiskehelseundersøkelser hver måned. Den siste fiskehelserapporten, som vi mottok forrige uke, er den beste så langt. Fiskehelsen er utmerket, noe som viser seg i høy vekst og en bransjeledende overlevelsesrate Vi ser frem til å gjennomføre første slakting og introdusere laksen vår for forbrukere snart, legger Martin Rasmussen til.

Andfjord Salmon tar sikte på å gjennomføre første slakting i månedsskiftet juni/juli 2023, i tråd med tidligere veiledning.