Gigante Salmon startet utsett av sin første fisk denne uken. Første leveranse gikk fint, men man fikk stor dødelighet i den andre. Bildet er tatt mot sør, i det smolten er begynt å komme over i karet.
Gigante Salmon startet utsett av sin første fisk denne uken. Første leveranse gikk fint, men man fikk stor dødelighet i den andre. Bildet er tatt mot sør, i det smolten er begynt å komme over i karet.

Betydelig dødelighet i den andre smoltleveransen til Gigante Salmon

Gigante Salmon rapporterer i dag Q4-resultater og melder samtidig at de har hatt betydelige utfordringer i oppstarten denne uken.

Publisert Sist oppdatert

Gigante Salmon meldte søndag at testperioden for anlegget i Rødøy var over og at de ville starte utsett de nærmeste dagene. Her har nå 640 000 smolt med snittvekt ca. 100 gram blitt satt ut.

Tirsdag kom en ytterligere oppdatering sammen med Q4-rapporteringen.

Der meldes det at den første leveransen gikk veldig bra, men:

- I den andre leveransen var det betydelig dødelighet. Vi kommer tilbake med en oppdatering når omfanget er avklart, skriver de.

LandbasedAQ har spurt både CEO, Helge E. W. Albertsen og CFO, Rune Johansen om de kan utdype hva det er som har skjedd.

- Som nevnt i meldingen vil vi komme tilbake når vi har oversikt og kan si mer, er det kommunikasjonsansvarlig Linda Storholm vil si. 

Hun påpeker at hendelsen er så fersk at de ikke har tilstrekkelig oversikt til å si mer per nå.

- Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi kan, sier hun.

Under web-casten av Q4-fremleggelsen tirsdag formiddag, sier CFO, Rune Johansen, at utsettet av den første batchen var på 340 tusen, et utsett som gikk veldig bra, funnet seg godt til rette. 

- Det andre utsettet på 300 000 i går kveld (mandag kveld) fikk vi en del dødelighet.

Også  CEO, Helge E. W. Albertsen, kommenterte hendelsen under web-casten:

- Jeg ber om forståelse og tålmodighet akkurat nå. Det jobbes med å finne ut årsaken, og vi vil informere markedet så snart vi har kartlagt dette. Foreløpig er vi usikre og det blir bare spekulasjoner fra vår side, sa han.

Han sa videre at fisken i den første batchen startet å spise raskt, var nysgjerrig og brukte hele lengdestrømskaret.

- Så fikk vi et større avvik på utsett nr. 2 som vi jobber med, sa Albertsen videre.

CEO Helge E. W. Albertsen og CFO Rune Johansen under Q4-fremleggelsen.
CEO Helge E. W. Albertsen og CFO Rune Johansen under Q4-fremleggelsen.

Han kan heller ikke si noe om dødeligheten skjedde etter at fisken kom inn i anlegget.

- Jeg reiser ned til øyen i ettermiddag og får mer oppdatering da. Det har gått litt fort i dag, men dette skal vi finne gode svar på, sier han.

Om fisken som har dødd skal erstattes er det ikke tatt avgjørelse på.

- Det må vi diskuterer internt, så får vi ta en beslutning etter hvert, sier CEO-en. 

Opprinnelig var dette utsettet planlagt til 1,2 millioner stk.

Fra den første smoltleveransen til Gigante Salmon.
Fra den første smoltleveransen til Gigante Salmon.
Færøysund er kommet for å levere første gruppe med smolt.
Færøysund er kommet for å levere første gruppe med smolt.

Utsatt produksjonsstart

Som tidligere meldt er produksjonsstart utsatt sammenlignet med opprinnelig plan.

- For å ikke påvirke den videre produksjonsplanen for anlegget i altfor stor grad har vi valgt å sette ut færre enn opprinnelig planlagt satt ut sist høst, heter det i Q4-meldingen.

Dette er bl.a. gjort i kvartalet

  • Installasjon av GRP-innløpsrør til lengdestrømskarene ble vellykket, og arealet over GRP-rørene har tilstrekkelig overdekning til å ivareta operativ virksomhet.
  • Hovedtavler, nødstrøms­generatorer, lys og anlegg for oksygenering er blant flere installasjoner som er ferdigstilt gjennom perioden.
  • I produksjonsbasseng 3 er alle betongkonstruksjoner, herunder fundamenter, søyler, gulv og avløps - kanaler, ferdige.
  • Lengdestrømskarenes overflater er kledt.
  • Det er montert strømsettere i lengdestrømskarene og gangbaner for tilkomst til hele produksjonsbassenget.
  • Det er installert systemer for håndtering av slam og dødfisk, og gjort tilstrekkelige installasjoner av hoppenett.
  • Avløpskanalene fra produksjonsbasseng 3 er klargjort for produksjonsstart og det er installert avløpsrør for utslipp til de tillatte utslippspunktene i sjø.
  • Det er utført verifisering av akkreditert tredjepart for sertifisering av anlegget i henhold til NS 9416, forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg.

- Vårt fokus er nå å ivareta fisken på beste måte samtidig som vi høster erfaringer og sikrer god drift, sier CEO Helge E. W. Albertsen.

Det er satt ut fisk i ett av tre produksjonsbasseng. De to siste vil ferdigstilles gjennom 2024, og neste smoltutsett er forventet Q3 2024.

Fisk fra det første utsettet til Gigante Salmon.
Fisk fra det første utsettet til Gigante Salmon.

Hovedpunkter fra Q4

Ellers melder selskapet om følgende hovedpunkter:

• Styrket finansieringen med totalt 306 MNOK

• Gjennomført forberedelser, klargjøring og tilrettelegging i teknisk område for fase 1 og fase 2.

• Organisasjonsendringer før driftsstart og utbyggingens fase 2.

• Vann i produksjonsbasseng 3, 15 desember 2023

Hendelser etter balansedato:

• Utsett av fisk i produksjonsbasseng 3 i uke 3 2024.

• Engasjert byggeleder for prosjektets fase 2

• Pågående arbeider med ferdigstillelse av fase 1

• Forberedelser for gjennomføring av fase 2

Økning i investeringskostnader

Ansatte i Gigante Salmon som betrakter innsettingen av den første fisken i anlegget.
Ansatte i Gigante Salmon som betrakter innsettingen av den første fisken i anlegget.

Konsernet var i 4. kvartal fortsatt i en utbyggingsfase, og de samlede investeringene er gjennom Q4 økt til 506 018 kNOK, fra 385 260 kNOK i Q3 2023.

Driftsresultatet for perioden ble –984 kNOK.

Selskapet har i Q4 styrket finansieringen med 306 MNOK, gjennom en langsiktig leasingavtale med SpareBank 1 Finans Nord-Norge (100 MNOK), rettet emisjon 11. oktober (200 MNOK) og reparasjonsemisjon 15. november (6 MNOK).

- Det er med stor tilfredshet vi legger bak oss et innholdsrikt 4. kvartal. Vi har styrket selskapets finansiering, vi har ferdigstilt en rekke installasjoner, testet utstyr og startet produksjonen, sier CFO Rune Johansen i en kommentar i Q4-meldingen.