Pengene selskapet har hentet skal brukes bl.a. til bygging og drift av anlegget på Indre Rosøy

Gigante henter penger – melder om stor interesse

Gigante Salmon har gjennomført en emisjon, som gikk ut over oppsatt limit.

Publisert Sist oppdatert

– På bakgrunn av sterk investorinteresse har selskapet besluttet å øke størrelsen på emisjonen fra NOK 200 millioner til NOK 225 millioner i bruttoproveny gjennom tildeling av 34 615 384 nye aksjer til en pris per tilbudsaksje på NOK 6,50 (tilbudsprisen), heter det i en børsmelding.

Selskapet skriver at de har til hensikt å bruke netto proveny fra den private plasseringen til å finansiere selskapets planlagte investeringer og arbeidskapitalbehov for bygging og drift av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune samt til generelle selskapsformål.

Den forhåndsforpliktede investoren Gigante Havbruk AS ble tildelt 20 000 000 aksjer for et totalt beløp på NOK 130 millioner. Gigante Havbruk AS er et selskap nært knyttet til styremedlem Kristian Lorentsen og administrerende direktør Kjell Lorentsen.

Etter gjennomføring av emisjonen vil Gigante Havbruk AS eie 68 126 888 aksjer i selskapet, som representerer 52,21 % av aksjene i selskapet.

Ferdig i 2025

I et innlegg på LinkedIn skriver selskapet at emisjonen styrker finansieringen av utbyggingen i Rødøy med en finansieringsramme på 995 millioner kroner. Hele anlegget er planlagt å stå ferdig første halvår 2025.

- Vi er glade for å ha gode, langsiktige investorer på lag, både lokale og nasjonale. Dette er en anerkjennelse for konseptet vårt, skriver CEO Kjell Lorentsen i innlegget.

- Organisasjonen vår har solid kompetanse og erfaring, og gjør en fantastisk innsats. Resultatet ser vi allerede, fisken trives i anlegget, vokser og spiser godt, legger Lorentsen til. 

Fisken er nå godt over 300 gram i snitt, og Gignate forventer å starte slaktingen i løpet av 2. kvartal 2025. 

- Vår største eier Gigante Havbruk AS, hadde før emisjonsåpning tegnet seg for aksjer opp mot 130 millioner kroner. Flere andre eksisterende aksjonærer hadde også forhåndstegnet seg. Styret planlegger nå å gjennomføre en reparasjonsemisjon for øvrige aksjonærer, skriver selskapet avslutningsvis.