Fisken hadde allerede startet å dø da den kom over i brønnbåten i den andre leveransen. Bildet viser fra den første smoltleveransen dagen før.

Mistet halve innsettet. 

Gigante Salmon kom tirsdag kveld med en oppdatering på dødeligheten den opplevde da fisk ble satt i anlegget for første gang.

Publisert Sist oppdatert

Som tidligere meldt ved børsmelding den 25. januar 2024, har Gigante Salmon hatt utfordringer med dødelighet knyttet til første utsett av smolt. 

- Utfordringene er i hovedsak knyttet til smolten som kom i andre leveranse, og det er ingen indikasjon på at årsaken til dødeligheten skyldes anlegget, skriver selskapet i en oppdatering tirsdag kveld. 

Utfordringene gjør at selskapet tar ned produksjonen med ca. 300 000, eller nesten 50 % av utsettet som ble gjort i januar. Dette tilsvarer volumet i den andre smoltleveransen. 

Gigante Salmon forteller de har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsaken til dødeligheten, og sette inn avbøtende tiltak. 

- Det er ikke avdekket en enkeltfaktor, men en kombinasjon av flere årsaker, skriver de. 

Forsinkelse reduserte smoltkvalitet

Ifølge selskapet hadde smolten i den andre leveransen av flere grunner lavere kvalitet; blant annet på grunn av utsatt levering som følge av forsinket oppstart av anlegget.

- Øvrige kartlagte årsaker er registrert dødelighet allerede ved lasting til brønnbåt, som kan ha medført lavere vannkvalitet under transport, og dette sammen med dårlig vær i perioden som medførte at andre levering ble ståendelengre i båten enn planlagt. 

Det var også lav sjøtemperatur (3,8 grader) ved utsett. 

- Selve anlegget fungerer godt og etter hensikten. Sjøvannet pumpes inn som planlagt og vannkjemien er god. Fisken står fint i lengdestrømskarene som nå kjøres med en vannhastighet på ca. 20 cm/s, skriver de. 

CEO Helge E.W. Albertsen i Gigante Salmon forteller de gjør nyttige erfaringer for den videre produksjonen.

- Har ikke fisken det godt, så har ikke vi det godt. Våre ansatte gjør alt de kan for å avhjelpe fiskens helseutfordringer. Det er en "fattig trøst" for oss at dette ikke skyldes anleggets utforming. Vi gjør det vi kan for å håndtere situasjonen, sier Albertsen.