Fisken i Proximars postsmoltavdeling

Dette har begrenset veksten hos Proximar noe 

Proximar Seafood AS kommer med sin andre produksjonsoppdatering fra fjerdekvartal.

Publisert Sist oppdatert

Rett før jul meldte de at de hadde overført den første fisken fra settefiskavdelingen til postsmoltavdelingen.

Før man overførte fisken, senket de temperaturene i oppdrettsavdelingen for å redusere veksthastigheten og sikre tilstrekkelig fleksibilitet for timingen av denne overføringen. Temperaturen er nå normalisert igjen.

Under oppstarten av vekstanlegget har de også begrenset fôringskapasitet frem til biofilteret er modnet. Biofilterne modnes ifølge selskapet jevnt og trutt, og vil tillate økt fôringskapasitet i ukene som kommer.

Vekstkurve for Proximars første batcher.

- Denne kombinasjonen påvirket veksten noe. Imidlertid er vi fortsatt i rute for første slakting i tredje kvartal i år, sier Joachim Nielsen, administrerende direktør i Proximar i produksjonsoppdateringen.

Selskapet har for øyeblikket ti batcher under produksjon. Det langsiktige slaktevolumet for Proximar er 5 300 tonn (HOG) per år i fase 1.

Uten å spesifisere nivå, skriver de også at dødeligheten er lavere enn forventet.

Fra Proximar sitt anlegg i Japan per januar 2024. Foto: Proximar Seafood
Fra Proximar sitt anlegg i Japan per januar 2024. Foto: Proximar Seafood
Fra Proximar sitt anlegg i Japan per januar 2024. Foto: Proximar Seafood
Fra Proximar sitt anlegg i Japan per januar 2024. Foto: Proximar Seafood

SProximars komplette Q4 2023-rapport vil bli utgitt 23. februar 2024.