Proximar Seafood per april 2023

Fyller på med 140 millioner kroner 

Proximar Seafood kom i går kveld (torsdag) i mål med sin annonserte rettede emisjon.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet forteller at styret har betinget tildelt 70 000 000 nye aksjer i en rettet emisjon, hver til en tegningskurs på NOK 2,00 per aksje med et bruttoproveny på NOK 140 millioner.

Pengene fra emisjonen vil bli brukt til å dekke forventede høyere driftskostnader, finanskostnader og økte investeringer som nærmere beskrevet i forbindelse med Q3-rapporteringen i november.

Følgende primære insidere ble betinget tildelt tilbudsaksjer :

  • Grieg Kapital AS sammen med tilknyttede selskaper, kontrollert av Styremedlem Per Grieg, ble tildelt 15 500 000 aksjer (NOK 31 000 000),
  • Kvasshovd AS, tilknyttet Styreleder Katrine Trovik, ble tildelt 1 500 000 aksjer (NOK 3 000 000),
  • Loyden AS, et selskap kontrollert av Joachim Nielsen (CEO), ble tildelt 750 000 aksjer (NOK 1 500 000),
  • Ole Chr. Willumsen (CFO) ble tildelt 500 000 aksjer (NOK 1 000 000),
  • Dharma Rajeswaran (COO) ble tildelt 25 000 aksjer (NOK 50 000),
  • Marius Birkenes (Direktør: Strategi) ble tildelt 70 000 aksjer (NOK 140 000),
  • Vivian Lunde (Direktør ESG & Forretningsdrift) ble tildelt 75 000 aksjer (NOK 150 000),
  • VHAL AS, et selskap kontrollert av Viggo Halseth (Styremedlem), ble tildelt 75 000 aksjer (NOK 150 000), og 
  • Petter Hermanrud (Styremedlem) ble tildelt 30 000 aksjer (NOK 60 000).

Gjennomføringen av emisjonen er betinget av (i) at EGM vedtar å godkjenne den og utstede aksjene, (ii) Forhåndsfinansieringsavtalen forblir fullt bindende og gyldig, (iii) økningen i aksjekapitalen knyttet til utstedelsen av tildelte aksjer blir gyldig registrert hos Foretaksregisteret, og (iv) de tildelte aksjene blir gyldig utstedt og registrert i Det Norske Sentralregisteret for Verdipapirer.

Emisjonen representerer en avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. 

- Styret har nøye vurdert emisjonen i lys av likebehandlingspliktene i henhold til norsk aksjelov, og forbudet mot å gi noen en urimelig fordel på selskapets eller aksjonærenes bekostning slik det er fastsatt i norsk verdipapirhandellov og Oslo Børs' retningslinjer om reglene for likebehandling, og anser at den foreslåtte Private Plasseringen er i samsvar med disse forpliktelsene, skriver de i en børsmelding. 

Styret mener det vil være til det beste for selskapet og dets aksjonærer å fravike aksjonærenes fortrinnsrett som foreslått gjennom en privat plassering, spesielt med tanke på gjeldende markedsforhold.