CEO i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen kan smile over å ha sikret seg solid finansiell støtte
CEO i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen kan smile over å ha sikret seg solid finansiell støtte

Salmon Evolution har sikret seg milliardlån

Salmon Evolution har signert avtale om ny grønn gjeldsfinansieringspakke på 1,55 mrd. kr.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet kunngjør i en børsmelding onsdag ettermiddag at det har inngått en bindende låneavtale med DNB og Nordea om en ny grønn gjeldsfinansieringspakke på til sammen 1 550 millioner kr knyttet til fase 1 og 2 på Indre Harøy.

Den nye gjeldsfinansieringspakken består av følgende fasiliteter:

  • 525 millioner kroner ikke-amortiserende terminlån som vil refinansiere selskapets eksisterende anleggslån på 525 millioner kroner knyttet til fase 1
  • NOK 250 millioner RCF Capex Facility tilgjengelig for generelle bedriftsformål inkludert Indre Harøy fase 2 capex
  • 775 millioner kroner i et anleggslån tilgjengelig for finansiering av capex knyttet til fase 2 på Indre Harøy

Salmon Evolution skriver i børsmeldingen at den nye gjeldsfinansieringspakken er et resultat av en grundig prosess med stor interesse fra en rekke ledende banker etter selskapets sterke operasjonelle utvikling det siste året og vil ha flere positive effekter for selskapet:

  • Forbedret kontantstrøm etter refinansiering av selskapets eksisterende byggelån til et ikke-amortiserende lån
  • Betydelig lavere rente
  • Betydelig finansiell fleksibilitet for å finansiere tidlig fase 2 capex på Indre Harøy

Alle lånepakkene har en 3-års periode med 2x1 års forlengelsesmuligheter. Videre åpner gjeldsfinansieringspakken for en økning av selskapets eksisterende kassekreditt knyttet til arbeidskapitalfinansiering fra nåværende NOK 100 millioner til NOK 300 millioner.

Indre Harøy fase 2 capex er for tiden estimert til 1,6 - 1,7 mrd kr med den nye RCF Facility and anleggslån som representerer en total finansiering på 1,025 mrd kr, noe som innebærer et inkrementell lån til verdi på rundt 60-65%.

Det resterende kapitalbehovet er planlagt finansiert av kontanter, operasjonell kontantstrøm, egenkapital eller andre kilder.

Ikke inngått byggeavtaler

Selskapet skriver de ikke har tatt noen vesentlige investeringsbeslutninger eller inngått noen endelig byggeavtale for Indre Harøy fase 2 og opprettholder full fleksibilitet både med hensyn til tidspunkt og forbruk.

- Videre, ved en potensiell investeringsbeslutning, forventer selskapet for tiden moderate investeringer de første 6-9 månedene av prosjektet, heter det.

RCF-fasiliteten vil være fullt tilgjengelig ved en avgjørelse , som forventes i løpet av april 2023, og gir selskapet betydelig fleksibilitet til å finansiere tidlig fase 2-capex.

Utnyttelse av anleggslånet er underlagt vanlige betingelser, inkludert tilstrekkelig ny egenkapital som viser at fase 2 er fullfinansiert som godkjent av långiverne.

- Som det fremgår av Q4 2022-rapporten, er selskapet på vei for lønnsom oppdrettsvirksomhet i Q2 2023 og stabil produksjon fra slutten av Q3 2023, skriver de.