Vesterålen Havbruk har påklaget avgjørelsen der de ikke har fått godkjent søknad om ny lokalitet på Sjurtind i Øksnes kommune.

Svarer på kritikken: - Ikke korrekt påstand

Statsforvalteren i Nordland sier de ønsker god dialog, og understreker at de nå vil undersøke og vurdere innholdet i klagen til Vesterålen Havbruk.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev LandbasedAQ om Vesterålen Havbruk som har klaget på avslaget de har fått på ny torskelokalitet på Sjurtind i Øksnes kommune, som selskapet ikke var fornøyd med. Rune Eriksen, operasjonsdirektør i selskapet kalte blant annet avslaget for arrogant og useriøst.

- Vi har blitt møtt med argumenter som; for få saksbehandlere, mange søknader, opplæring av nye medarbeidere og interne personalsaker. Vi har forståelse for at arbeidsmengden hos Statsforvalteren til tider har vært stor, men realiteten har vært at det har vært fravær av saksbehandling, understreket Vesterålen Havbruk i sin klage.

Stor andel søknader i Nordland

Oddlaug Ellen Knutsen, fylkesmiljøvernsjef hos Statsforvalteren i Nordland skriver til LandbasedAQ tirsdag at påstanden om at det har vært fravær av saksbehandling hos dem, er ikke korrekt.

- Men vi har for tiden lang saksbehandlingstid på akvakultursøknader og dette beklager vi på det sterkeste.

Én årsak til dette sier hun er at en stor andel av landets akvakultursøknader for tiden er i Nordland. Dette medfører stort press på saksbehandlingsapparatet.

- Våre medarbeidere er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Når erfarne saksbehandlere velger andre arbeidsgivere krever det nyansettelser og opplæring av disse. Som hos alle andre arbeidsgivere, tar det en stund før nyansatte er i full gang med saksbehandlingen, påpeker fylkesmiljøvernsjefen.

Objektive vurderinger

Generelt ønsker Statsforvalteren i Nordland at oppdrettsnæringen planlegger etablering ved gode lokaliteter der miljøet vil tåle belastninga fra utslippet. I hvert enkelte tilfelle vurderer de om det er forsvarlig å gi tillatelse til å forurense.

- Vi ser blant annet på hvor godt resipienten vil kunne tåle utslippet det er søkt om. Disse vurderingene blir mer omfattende når det søkes om etablering i områder som ikke er optimale for akvakultur, eller dersom det søkes om drift med en spesiell type teknologi, påpeker Statsforvalteren.

Videre kan fylkesmiljøvernsjefen forsikre om at avgjørelsen om avslag er tatt på bakgrunn av objektive vurderinger av forurensningsmessige hensyn.

- I alle saker ønsker vi en god dialog med de involverte.

Statsforvalteren i Nordland har mottatt klagen fra Vesterålen Havbruk og sier de er pliktige etter forvaltningsloven til å undersøke og vurdere innholdet i klagen.

- Vi kan oppheve eller endre vedtaket dersom vi finner klagen begrunnet. Hvis vi opprettholder vårt opprinnelige vedtak, sendes klagen videre til endelig avgjørelse hos Miljødirektoratet, sier de avslutningsvis.