Lang byggetid, gir økte kostnader og tapper kassen. Bildet er fra konstruksjonen av anlegget.

Ny Gigante-overskridelse - trenger mer penger

Anlegget til Gigante Salmon på Rødøy estimeres nok en gang mye dyrere enn opprinnelig planlagt. På seks måneder er estimatet over doblet.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Gigante Salmon AS har i dag blitt orientert om en ny økning i kostnadsprognosen for utbyggingen i Rødøy, som utgjør i størrelsesorden 350MNOK, heter det i en børsmelding. 

Styret understreker at tallene fortsatt er gjenstand for kontroll, kvalitetssikring og dialog medleverandørene. 

Total investeringsramme for utbyggingen i Rødøy frem til ferdigstillelse av anlegget er etter dette estimert til ca. 995 MNOK. Dette er en økning på 54 %.

I september i fjor meldte også selskapet om en stor økning i utgifter, da på 44 %, 200 millioner opp fra 445 millioner kroner.

Dermed har prosjektet blitt 120 %, eller 550 millioner kroner dyrere på et halvt år.

Krever mer kapital

- Økningen vil kreve tilførsel av ny kapital til selskapet. Dette arbeidet er igangsatt. Planen er at kostnadsøkningen vil bli dekket gjennom tilførsel av en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering, melder selskapet.

Det opplyses at ved forrige emisjon, oktober 2023, ble det hentet inn 100 MNOK mer enn det da identifiserte behov.

Den økte kostnadsprognosen skyldes hovedsakelig lengre byggetid, herunder kostnader til rigg og drift.

Selskapet ble suspendert i ca. 7 minutter i forbindelse med at børsmeldingen ble publisert. Da børsen åpnet igjen for handel i selskapet kl. 10:19, hadde kursen falt med ca. 17 %.