Gigante Salmon per første kvartal 2023. Båten på bildet er det nederlandske skipet "Pride" som i februar kom med glassfiberrør for vanninntak. Til høyre på bildet ser man basseng 3, som er det bassenget som først vil bli satt i drift.

Gigante: Vi er i rute

Gigante Salmon har i dag publisert kvartalsrapporten for første kvartal 2023, og melder at utbyggingen i Rødøy har god framdrift.

Publisert Sist oppdatert

Konsernet er fortsatt i en utbyggingsfase, og salgsinntektene i første kvartalble tilsvarende fjoråret 0 MNOK.

Driftsresultatet for perioden ble – 1,2 MNOK.

Gigante Salmon AS forteller de har en god finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering for både utbyggings- og driftsfasen, samt arbeidskapital på 140 mill kr for oppbygging av biomasse.

Høydepunkter i Q1

  • Forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring. Omfatter prosjektgjennomføring, anlegg og biomasse i driftsfasen.
  • Åpning av langsiktig byggelån fra Sparebank1 Nord-Norge, garantert av Eksfin.
  • Oppstart av betongarbeider for vegger og gulv i produksjonsbasseng 3.
  • Levering av innløpsrør i glassfiber på landside.

- Vi er tilfredse med å rapportere at investeringen og framdriften i Gigante Salmon Rødøy går som planlagt, og ser fram til første utsett av smolt i september, sier CFO Rune Johansen.

Her bygges basseng 3 som vil være på 8000 kvm. Veggene blir fem meter høye, og mellom søylene vil det bli satt opp skillevegger. PÅ toppen av søylene skal det bygges gangvei.

Anlegget som bygges på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i Nordland skal bli et 100 % gjennomstrømmingsanlegg og vil ha fisk i avlange lengdestrømmsrenner med en vannsøyle på 5 meter. Disse skal det være ti av i hvert av tre basseng.

- A vi ikke får større vannsøyle gjør at vi skal klare å produsere laks med et strømforbruk på 2 kWh per kilo laks i full produksjon, sier han.

Han sier videre at det i september vil bli satt ut 1,1 millioner smolt, noe som er ca. en tredjedel av full produksjonskapasitet i bassenget.

- Slik vil vi gjøre det neste år og, og først i 2025 vil vi ta i bruk fullkapasitet. Vi vil skynde oss langsomt, folk og fisk kommer først, understreker han.

Han legger til at man ikke vil behøve ytterligere investeringer for å ta i bruk den fulle kapasiteten, anlegget blir ferdigbygget med en gang. Innen utløpet av andre kvartal i 2024 skal man etter planen være ferdig med basseng 1 og 2.

Beskrivelse av hvordan Gigante Salmons anlegg skal bli med de ulike bassengene nummerert fra 1-3

Av anleggets tre basseng er det basseng 3 som først vil bli tatt i bruk.

Her vil 2700 kbm vann per minutt bli pumpet inn, noe som vil gi en oppholdstid på mellom tre kvarter og en time.

Vannet vil så bli behandlet før det slippes ut. Per i dag er det dimensjonert for å ta ut 50 % av slammet. Daglig leder i Gigante Havbruk; Helge Albertsen tror likevel dette tallet vil måtte økes med økende myndighetskrav.

- Derfor har vi lagt til rette for å lett kunne slamuttaket, sier han.

Den første fisken som skal sette inn i år er allerede i produksjon hos Grytåga Settefisk i Mosjøen

- Den kom som egg dit i november og er nå mellom 3,5 til 4 gram stor. Den skal opp til 100 grem før den settes ut i vårt anlegg i september i år, sier ceo-en.