Sisomar ligger i Sørfold kommune og har en tillatelse til produksjon av 12 millioner smolt. Nå vil de øke dette.
Sisomar ligger i Sørfold kommune og har en tillatelse til produksjon av 12 millioner smolt. Nå vil de øke dette.

Sisomar vil øke smoltkapasiteten

Sisomar har sendt inn søknad om å få kunne produsere flere smolt på lokaliteten Trollbukta i Sørfold kommune.

Publisert Sist oppdatert

Nordland fylkeskommune mottok søknaden i slutten av oktober.

Selskapet ønsker seg en endring til tillatelsen som gir både biomasseendring og økt fôrforbruk.

Lokaliteten er i dag klarert for 12 000 000 stk. settefisk med utslipp på 2 200 tonn tørrfôr. 

Det omsøkes nå om en økning av produksjonen opp til 14 000 000 stk. settefisk med utslipp på 3 200 tonn tørrfor.

I tillegg søkes det om utvidelse av anlegget med en ny gjennomstrømningsavdeling.

Selskapet søker endring av anlegg ved bygging av ny hall H, nytt sjøvannsinntak og økning av produksjon/ utslipp ved settefiskanlegget. Tegningen viser situasjonsplan av anlegget.
Selskapet søker endring av anlegg ved bygging av ny hall H, nytt sjøvannsinntak og økning av produksjon/ utslipp ved settefiskanlegget. Tegningen viser situasjonsplan av anlegget.

Søknadsbehandling

Ifølge Fylkeskommunen er det i denne aktuelle søknaden krav om at kommunen skal høres før søknaden behandles av sektoretater.

Status i saken er nå at søknaden er sendt til lokaliseringskommunen for offentlig ettersyn og kommunal behandling, og til sektoretater til orientering.