Slik tenker man seg det fremtidige anlegget skal se ut. Nå har man kjørt en testproduksjon som foreløpig ser lovende ut.

EcoFishCircle - Hausvik

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for laks

Lokalisert: nn

Type: Pilotanlegg

Produksjonskapasitet: 40 tonn

Første slakting: 2023

Selskapet satt i april ut over 4000 smolt som veide rundt 160 gram ved det landbaserte anlegget på Hausvik i Lyngdal på Lista. Nå har de slaktet vel 4,5 tonn.

De har imidlertid allerede i oktober tatt ut en runde, da ca. 8000 fisk på en snittvekt av 1,5 kg, fordi det hadde blitt for trangt i tankene.

Denne gang var det 1500 fisk med 2-3 kg som er tatt ut og solgt. Fisken ble pakket lokalt og deretter sendt med danskebåten til Hirtshals og solgt på auksjon der.

Sammen med Ocean Farm Holding AS og Hausvik Havlab AS, har EcoFishCircle AS de siste årene jobbet med å få etablert en prøveproduksjon av laks på land ved Hausvik industriområde ytterst i Rosfjorden.

For litt over ett år siden ga Agder fylkeskommune Ocean Farm Holding AS konsesjon på et prøveprosjekt på oppdrett av opp til 40 tonn laks i året i et lukket system.

Hausvik-prosjektet er et testanlegg med en 160 m3 demotank. Anlegget drives i samarbeid med Ocean Farm Holding AS, som driver et leppefiskanlegg.

EcoFishCircle jobber med å utvikle en teknologi der en tar ut CO2 og nitrogen som fisken produserer, og omgjøre dette til protein som tilsettes fôret fisken skal spise. For tiden er 30 % av fôret "resirkulert" fôr.

Det planlegges nå et 6000 tonns anlegg som etter planen etableres ved Lista fly- og næringspark.